Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I taket lyser stjärnorna, åk 7

Skapad 2017-03-08 15:21 i Da Vinciskolan Ale
Endast bedömning av ett slutprov om Johanna Thydells bok "I taket lyser stjärnorna".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Klassen kommer att läsa en ungdomsbok, ”I taket lyser stjärnorna”, av Johanna Thydell. Vi delar in boken i fem delar. Till varje vecka bör du ha läst ett avsnitt och vara väl förberedd. Under veckan som följer arbetar vi med texten på olika sätt: - Vi diskuterar vad som händer i boken och våra tankar kring detta. - Vi jämför boken med filmen. - När vi läst färdigt kommer du att få skriva en avslutande reflektionsuppgift.

Innehåll

Till torsdag vecka 8, Del 1: s. 3-44

Till torsdag vecka 9. Del 2: s. 45-89

Till torsdag vecka 10, Del 3: s. 90-134

Till måndag vecka 11, Del 4: s. 135-172

Till onsdag vecka 12, Del 5: s. 173-222

 

Uppgifter

  • I taket lyser stjärnorna - citat och frågor (läsavsnitt 4 & 5)

  • Slutuppgift: I taket lyser stjärnorna

  • I taket lyser stjärnorna - läsavsnitt 3.

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska - indelade i moment (inkl F)

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Elevens visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god.
(forts) genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är
enkla och till vissdel underbyggda
utvecklade ochrelativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) om budskap i olika verk som är
tydligt framträdande
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna eller är dolda
Kan skriva sammanställningar som innehåller beskrivningar och förklaringar som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
(forts) på ett språk som är
enkelt
utvecklat
välutvecklat
(forts) samt struktur, citat och källhänvisningar är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
(forts) samt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet
till viss del
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: