Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 Fruit and vegetables

Skapad 2017-03-08 15:27 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 3 – 4 Engelska

Innehåll

Varför ska du arbeta med det här området?

Du ska arbeta med det här område för att du ska:

- utveckla din förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talad engelska som handlar om frukt och grönsaker

Så här kommer du att få arbeta


- arbeta med ord+bildkorten som handlar om frukt och grönsaker
- spela memory som handlar om frukt och grönsaker
- ha genomgångar och samtal med läraren
- arbeta med din Englishbook och din Workbook

När du är klar med arbetetsområdet ska du kunna


kunna namnet på minst tio frukter och grönsaker
kunna skriva namnet på minst fem frukter och grönsaker

Läraren kommer att bedöma


hur du klarat att säga namn på tio frukter och grönsaker
hur du klarat att skriva namn på fem frukter och grönsaker
hur du klarat att göra uppgifterna i din Workbook

Elevens egen bedömning av sitt arbete med det här området

 

Jag är nöjd med mitt arbete

Jag är inte nöjd med mitt arbete

Varför är du inte nöjd?

Vad kunde du ha gjort annorlunda?

Matriser

En
Engelska åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera
Formulera sig muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Formulera sig skriftligt
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.
Anpassa och bearbeta språket
Kunna bearbeta och förbättra egna texter och muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan göra enstaka enkla förbättringar.
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar. Kan i någon mån anpassa språket till syfta, mottagare och situation.
Reflektion
Kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i engelskspråkiga länder.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser översiktligt, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Språkutveckling utifrån olika medier
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: