Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sporväxter och svampar

Skapad 2017-03-08 16:20 i Eriksbergsskolan Uppsala
Du kommer under det här arbetsområdet att få möjlighet att lära dig mer om olika växter, både sporväxter och fröväxter, växters fortplantning och fotosyntesen. Vi kommer att arbeta med begrepp, genomföra fältstudier, laborationer och se på filmer.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du kommer att få lära dig om sporväxterna: - Vilka grupper det finns och hur de är uppbyggda - Livscykler för några arter - Hur de tar upp näring från deras livsmiljöer - Fortplantningar - Deras känslighet för den omgivande miljön

Innehåll

Syftet med undervisningen:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:

 

Årskurs 7  - 9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
 • Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Det här kommer vi att göra:

 • Lektionsgenomgång från boken: Kapitel "Utan grönt inget liv”.
 • Filmvisning.
 • Sporväxter- Vi undersöker färdiga preparat.
 • Svampar- Vi lär oss om jäst, mögel och skogssvampar.
 • Introducera biologiska begrepp som till exempel bålkropp, sporgömme, livscykel, mycel och nedbrytare.
 • Diskutera sporväxternas olika användningsområden från dåtid till nutid samt deras betydelse för livet genom deras syreförsörjning och basföda.
 • Diskutera svamparnas fördelar och nackdelar i förhållande till livet.
 • Skriva ett självständigt arbete om en valfri art.

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner.
 • Dina dokumentationer.
 • Ditt resultat muntligt och skriftligt.

Bok- och länktips:

Böcker:

 • Biologiboken: Sporväxterna s.52-59  och svamparna s.72-80

 

Efter avklarat arbetsområde ska du:

Inför provet ska du:

 • Veta vilka växter som tillhör gruppen sporväxter.
 • Veta att sporväxterna var de första växter som utvecklades på vår jord och att fröväxterna kom långt senare.
 • Kunna ge exempel på olika sporväxter.
 • Kunna ge exempel på några vanliga mossor.
 • Kunna ge exempel på några vanliga ormbunkar.
 • Kunna förklara vilka likheter och skillnader det är mellan sporväxter och fröväxter.
 • Kunna förklara hur sporväxter  förökar sig..
 • Kunna hur svamparna får sin näring genom olika levnadssätt; parasit, saprofyt och genom symbios.
 • Kunna förklara svampens uppbyggnad; fruktkropp (sporkropp) och mycel.
 • Kunna förklara vad en lav består av och vilka uppgifter dessa delar har (svamp och alg).
 • Kunna presentera information om sporväxter och svampar genom att skriva en bearbetad text gärna med bilder och tabeller.
 • Kunna söka information om sporväxter och svampar i olika källor.

 

 

Matriser

Bi
Biologi

E
C
A
Kommunikation
Du deltar i diskussioner och bemöter åsikter samt ställer frågor, som till viss del för diskussionen framåt.
Du deltar i diskussioner och bemöter åsikter samt ställer frågor, som för diskussionen framåt.
Du deltar i diskussioner och bemöter åsikter samt ställer frågor, som för diskussionen framåt utvecklar och breddar den.
Källanvändning
Du kan använda olika källor för att söka naturvetenskaplig information, som till viss del kan användas i diskussionerna. Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda olika källor för att söka naturvetenskaplig information, som till stor del kan användas i diskussionerna. Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda olika källor för att söka naturvetenskaplig information, som kan användas i diskussionerna. Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Utförande
Du kan genomföra enkla fältstudier eller andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier eller andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier eller andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Planeringar
Du bidrar till formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det, efter viss bearbetning, går att arbeta systematiskt utifrån. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och motiverar på ett enkelt sätt hur.
Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och motiverar på ett utvecklat sätt hur.
Resultat och redovisning
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du kan jämföra dina resultat med andras och för då välutveklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers olika anpassning till olika miljöer på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god av biologins begrepp. Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers olika anpassning till olika miljöer på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god av biologins begrepp. Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers olika anpassning till olika miljöer på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: