👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-03-08 17:15 i Ekenässkolan Stenungsund
Vatten - ett viktigt ämne. Ett arbete som handlar om vattens betydelse för allt liv, dess kretslopp, former och egenskaper.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik Kemi Biologi
Vi ska jobba om vatten. Vattnets egenskaper Vattnet - livets viktigaste ämne Rent vatten- hur är det i andra länder?

Innehåll

Mål för eleven

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om vattnets betydelse, dess former, egenskaper och kretslopp.

Målet är att du ska känna till och förstå

 • att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
 • att vatten är en naturresurs
 • att vatten befinner sig i ett ständigt kretslopp
 • att vatten har olika former och egenskaper
 • Du ska även få lära dig hur man genomför och dokumenterar experiment utifrån en hypotes.
 • att det drickbara vattnet är en bristvara för andra människor på jorden och vilka konsekvenser det innebär för dem

Så här ska vi arbeta för att nå målen

Vi kommer att:

* se på filmer

* genomföra experiment och göra undersökningar

* diskutera och reflektera

* läsa faktatexter

Vi kommer att jobba med följande områden inom vatten.

* Vatten - ett viktigt ämne

* Dess egenskaper.

* Vattnets former

* Blandningar och lösningar

* Ytspänning

* Vattnets kretslopp

* Vattenhjul

* Se filmer och prata om hur jordens vattenresurser är fördelade på jorden och fundera på vilka konsekvenser de har för de utan rent vatten.

* Vattenrening

 

Bedömning

Förmågor som kommer att bedömas:

- Du ska kunna beskriva vattnets egenskaper och former.

- Du ska kunna redogöra för vattnets kretslopp i naturen.

- Du ska kunna dokumentera undersökningar och experiment med hjälp av text och bild.

- Du ska reflektera, diskutera och dra slutsatser kring de experiment vi genomfört

- Du ska kunna förstå samband mellan dina handlingar och en hållbar utveckling för miljön (nedskräpning,ditt användandet av vatten)

- Känna till och kunna på ett enkelt sätt förklara de begrepp som vi gått igenom och som hör ihop med vatten

 -Känna till hur vatten renas

- Kunna nämna något/några sätt som du kan bidra till att vår miljö ( vattnet) inte smutsas ner och varför det är så viktigt.

- Känna till hur andra människor på jorden har det med vattenförsörjningen.

 

Vi kommer att ha ett prov på det vi jobbat med där du ska kunna visa att du förstått stora delar av det vi gått igenom.

Begrepp 

De här begreppen kommer vi att jobba med och de begreppen ska du kunna förklara efter vi jobbat med vatten.

 • Vattets kretslopp  - sötvatten

                                -saltvatten

                                -bräckt vatten

 • Vattenmolekylen  - H O

                               - väte= H

                               -syre = O

 • Avdunsta 
 • Kondensation
 • Ytspänning
 • Vattnets tre faser + vilka temperaturer (smältning, stelning och kondensation)
 • densitet
 • imma
 • dagg
 • mättad lösning
 • lösning och blandning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Fy  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Matris för bedömning av arbetet "Vatten och dess egenskaper"

Dina mål i kemi

lägre
------->
högre
Du ska kunna beskriva hur en vattenmolekyl ser ut och förklara hur molekylens rörelser ger övergångar mellan is, vatten och vattenånga
Du kan med stort stöd berätta om vattenmolekylen och övergångarna.
Du kan med visst stöd berätta om vattenmolekylen och övergångarna.
Du kan berätta om vattenmolekylen och övergångarna.
Du ska kunna förklara hur vattnets kretslopp ser ut
Du kan med stort stöd förklara vattnets kretslopp.
Du kan med visst stöd förklara vattnets kretslopp.
Du kan förklara vattnets kretslopp.
Du ska kunna ge exempel på och förklara några olika egenskaper hos vatten
Du kan ge exempel på någon egenskap hos vatten.
Du kan ge exempel på några egenskaper hos vatten.
Du kan ge exempel på ett flertal egenskaper hos vatten.
Du ska kunna separera lösningar och blandningar med hjälp av enkla metoder.
Du kan med stort stöd förklara skillnaden mellan en lösning och blandning och hur man kan separera dessa.
Du kan med visst stöd förklara skillnaden mellan en lösning och blandning och hur man kan separera dessa.
Du kan med förklara skillnaden mellan en lösning och blandning och hur man kan separera dessa.
Du ska använda ord och begrepp som används i arbetet.
Du använder några ord och begrepp när du diskuterar.
Du använder en del ord och begrepp när du diskuterar.
Du använder flertalet ord och begrepp när du diskuterar.
Du ska kunna planera, genomföra och utvärdera enkla experiment utfrån tydliga instruktioner och kunna dokumentera ditt arbete.
Du kan med stort stöd genomföra och dokumentera enkla experiment.
Du kan med visst stöd genomföra och dokumentera enkla experiment.
Du kan självständigt genomföra och dokumentera enkla experiment.
Du ska kunna göra jämförelser mellan dina resultat och dina kamraters.
Du kan med stort stöd göra jämförelser.
Du kan med visst stöd göra jämförelser.
Du kan självständigt göra jämförelser.

Dina mål i fysik

lägre
------->
högre
Du ska känna till hur man kan använda vattenkraft som energikälla och hur vattenkraftverken påverkar miljön
Du känner till något om vattenkraft och dess miljöpåverkan.

Dina mål i biologi

lägre
------->
högre
Du ska kunna förklara hur männskan påverkar tillgången av dricksvatten i världen och hur vi är beroende av rent vatten
Du kan med stort stöd förklara hur vi påverkar tillgången på vatten och hur vi är beroende av rent vatten.
Du kan med visst stöd förklara hur vi påverkar tillgången på vatten och hur vi är beroende av rent vatten.
Du kan förklara hur vi påverkar tillgången på vatten och hur vi är beroende av rent vatten.
Du ska kunna ge exempel på hur man kan rena vatten.
Du kan ge något exempel på hur man kan rena vatten.
Du kan ge några exempel på hur man kan rena vatten.
Du kan ge ett flertal exempel på hur man kan rena vatten.

Dina mål i teknik

lägre
------->
högre
Du ska bygga en modell som med hjälp av rörliga delar kan överföra kraften i rinnande vatten.
Du kan med stort stöd bygga en modell.
Du kan med visst stöd bygga en modell.
Du kan självständigt bygga en modell.
Du ska utveckla ditt arbete och göra förbättringar genom att testa dig fram.
Du kan med stort stöd utveckla ditt arbete.
Du kan med visst stöd utveckla ditt arbete.
Du kan självständigt utveckla ditt arbete.
Du ska kunna diskutera om funktionen och utvecklingen av vatten- och avloppssystem.
Du kan med stort stöd förklara vatten- och avloppssystem.
Du kan med visst stöd förklara vatten- och avloppssystem
Du kan självständigt förklara vatten- och avloppssystem.