Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål turkiska

Skapad 2017-03-08 18:52 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F
Arbetsområdet kommer till stor del att fokusera på läsförståelse och ordkunskap.

Innehåll

Syfte

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. För att göra sig förstådd måste man kunna formulera sig både i tal och i skrift. För att förstå sin omvärld måste man kunna urskilja språkliga strukturer och språkliga normer och känna till de ord som används i de olika typerna av texter. 

Kopplingar till läroplan

Syfte: formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Syfte: läsa och diskutera skönlitterära texter

 

Konkretisering

Tala, läsa, skriva, lyssna, förstå.

Ordkunskap, begrepp.

Arbetsformer

Arbeta med förkunskaper och förförståelse

Arbeta med utvalda sagor och berättelser

 

Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att
läsa med flyt, diskutera och förstå texter genom att använda olika strategier
sammanfatta texters innehåll och därmed visa läsförståelse
förstå budskapet mellan raderna samt tolka texter utifrån egna erfarenheter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: