Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Svenska Litteraturprojekt "När hundarna kommer"

Skapad 2017-03-08 19:22 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer under några veckor att läsa boken "När hundarna kommer" av Jessica Schiefauer. Boken ingår i ett projekt "Berättelser som förändrar" från Läsrörelsen som genomförs i 200 skolor under 2017. En bra berättelse är den kortaste vägen mellan två människor. Sällan kommer vi så nära någon annans tankar, rädslor, glädje, kärlek och ilska som när vi möts i en intressant historia.

Innehåll

Syfte

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Läsa och skriva 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

Tala, lyssna och samtala 

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

 

 

 

Det här skall du lära dig

I läsningen kommer du att fortsätta utveckla din förmåga att:

- formulera dig i tal och skrift samt argumentera för din åsikt.

- läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet

- använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer både att läsa högt och enskilt ur boken.

Ha boksamtal i grupper.

Skriva läslogg samt korta texter med anknytning till boken.

Göra en Podcast

 

Bedömning

Din läsförmåga; den läsförståelse du visar muntligt i samtal och skriftligt i skrivuppgifter.

Din skrivförmåga i de texter du skriver.

Din muntliga förmåga när du deltar i samtal och diskussioner, samt i din Podcast. 

 

 

Matriser

Sv
Sv år 8 "När hundarna kommer"

E
C
A
Tala/Samtala
1
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
2
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Läsa
2
Genom att kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
3
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och refe­rensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: