👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2017-03-08 19:59 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 2 – 4 Modersmål
I den här Boken om mig ska du berätta och rita om dig själv, sant eller osant, om ditt hem, din släkt, dina saker, dina smaker, dina vänner, din fritid, dina resor, dina favoböcker, dina sorger och glädjeämnen, och mycket mera.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • skriva korta texter om dig själv efter frågor och instruktioner,
 • skriva svar som står på egna ben och innehåller orden från frågorna,
 • skriva texter med fullständiga meningar,
 • skriva meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt,
 • använda andra skiljetecken som komma, kolon, utropstecken, frågetecken och tankestreck,
 • lära dig att bilda mer komplexa meningar,
 • dela dina texter i stycken efter innehållet,
 • använda några enkla regler för stavning och språkriktighet,
 • rätta stavfel efter feedback från din lärare,
 • använda strategier för att undvika att upprepa ord för ofta (synonymer, pronomen, omskrivningar, ordföljd, mm),
 • rita till texterna så att dina läsare får ännu mer information om ämnet,
 • läsa upp dina texter inför gruppen.

 

Undervisning och tillämpning

Vi börjar med att tillverka små färgade pappersskyltar med ditt förnamn och ditt namn som vi klistrar i din nya skrivbok.

Sedan ägnar vi en sida åt var och ett av ett trettiotal ämnen (mitt namn, mitt hem, mitt rum, min familj, min skola, min favorit författare, när jag blir arg, etc.). Allteftersom sidorna går blir de behandlade ämnena mer och mer abstrakta och handlar mer om åsikter och känslor.

Du skriver först en kladd, en skiss på vilken du får en feedback av din lärare. Återkopplingen gäller såväl stavfel, böjningsfel, ordval och skiljetecken som strukturen i meningarna och i texten som helhet. Allt detta ska hjälpa dig att nå de konkreta målen ovan.

Du får hjälp med ordförråd, stavning och struktur av instruktioner för varje sida. Du bekantar dig med de stora ordklasserna och vi tillämpar några böjningsregler som tillhör substantiv, adjektiv och verb. Du lär dig några enkla stavregler och övar att känna igen de vanligaste homonymer (ord som låter lika men stavas olika) och några ord som aldrig böjs.

Sedan skriver du rent sidan i din bok och du ritar en bild som illustrerar och kompletterar din text. Du kan också börja rita en bild direkt efter att ha läst sidans ämne och innan du sätter igång med själva texten.

När några sidor är renskrivna läser du upp dem inför klassen och du jämför dina berättelser och beskrivningar med dina kamraters texter. Det ger tillfällen till samtal och diskussioner om de mest varierade ämnen som gäller både vardagen, miljöer, aktiviteter, åsikter och känslor.

Detta är ett långsiktigt arbete och det kan ta mellan ett och två läsår, vid sidan om andra arbetsområden, innan du har avslutat de 37 sidorna i din bok.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder