Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner, företeelser, och språkliga uttryckssätt] Fakta om kultur

Skapad 2017-03-09 09:05 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Vi kommer att lära oss om kulturella fakta i början av några lektioner!

Innehåll

I början av några lektioner ska presenteras ett konstverk, tradition eller kände person i områden där portugisiska talas, (på affischen alla elever ska få, datorn eller projektor ...). Detta fakta kommer att analyseras av den klass enligt dessa steg:


1 Upptäckt av det som visas i affischen
Distribution och läsning av en affisch med kort beskrivning 

2 Oral - kollektiv

Jag ser ... (beskrivning)

Konst
Varför konstnären gjorde detta? Finns det något liknande i Sverige?  

Högtider

Hur firar man detta? Firar man också detta i Sverige? 

3 Individuell

Studenter slutföra affischen genom att fylla in på "min åsikt (minha opinião)".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: