Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi våren 2017

Skapad 2017-03-09 09:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Kemi
Vi går igenom kolets kemi från kol till estrar via kolväten, alkoholer och organiska syror. Vi har genomgångar och genomför även laborationer.

Innehåll

 

 

Syfte: Genomföra systematiska undersökningar i kemi. Använda begrepp, modeller and teorier för att förklara kemiska samband i naturen.

Konkretisering: Vi har genomgångar, laborationer and eget arbete med uppgifter på lektionerna.

Bedömning: Vi kommer ha ett prov mot slutet av arbetsområdet. Men även hur du laborerar och din delaktighet vid genomgångar tas med i bedömningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
kemi

Förmåga att kommunicera

På väg att nå målen
1
2
3
Samtala och diskutera
Har ännu inte visat förmåga att samtala och diskutera.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ställa frågor
Har ännu inte ställt några frågor.
Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt.
Ställer frågor som hör till ämnet och som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Framföra åsikter och argument
Framför ännu inte några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

På väg att nå målen
1
2
3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har ännu inte visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På väg att nå målen
1
2
3
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har ännu inte visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang om kemiska processer.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: