👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens klimatzoner och naturtyper åk 6

Skapad 2017-03-09 13:16 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola 6 Geografi
I arbetsområdet får du lära dig om jordens olika klimatzoner och naturtyper samt hur människor, djur och växter lever, anpassat sig och påverkats av områdets klimat och natur.

Innehåll

VÄRLDENS KLIMATZONER OCH NATURTYPER - RESAN

Resan är ett grupparbete där ni ska genomföra en påhittade resa ut i världen genom minst två länder i två olika världsdelar. Ni kommer att besöka platser på jorden som skiljer sig väldigt mycket åt i klimat och natur. De människor, djur och växter ni stöter på lever på väldigt olika sätt beroende på varit i världen de existerar.

Redovisning - fördjupning

- I arbetet kommer ni i grupp att få skapa en resedagbok där fakta presenteras tillsammans med påhittade men trovärdiga reseupplevelser.

- Redovisning görs i helklass eller i större grupper. Hur ni redovisar er resa bestämmer ni i gruppen. Ni kanske har skapat planscher, ett faktahäfte eller en PowerPoint?

- Till arbetet kommer ni avslutningsvis författa en individuell skrivuppgift kopplad till resedagboken.

 

Bedömning:

I arbetet kommer du få redovisa dina fakta kunskaper om världens klimatzoner och naturtyper samt vilka faktorer som påverkar ett områdes klimat och natur. Genom att studera kartor ska du känna till vart i världen de olika klimatzonerna och naturtyperna finns samt känna till centrala ord och begrepp som hör till arbetsområdet (t.ex. nederbörd, temperatur, växthuseffekt, klimatförändringar). Du ska även träna din förmåga att dra slutsats, motivera och resonera.

Uppgifter

 • Grupparbete - resan

 • Individuell skrivuppgift - resan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Världens klimatzoner och naturtyper

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1
NATUR- OCH KULTURLANDSKAP
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Ny aspekt
LANDSKAP, RESURSER OCH BEFOLKNING
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Ny aspekt
GEOGRAFISKA BEGREPP
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
KARTOR, KÄLLOR, METODER OCH TEKNIKER
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.