Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So much better! Or..?

Skapad 2017-03-09 14:57 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Översätt låtar och öka språkmedvetenheten
Grundskola 7 – 9 Engelska
Ni får översätta låtar i stil med TV-programmet Så mycket bättre. Ni tränar språkmedvetenhet och ordval.

Innehåll

Syfte

Att öka er språkmedvetenhet och grammatiska kunskap. Arbetet går ut på att översätta engelska låtar till svenska eller tvärtom. Ni lär er uttryck ur sånger och tolkar dessutom texter. För att göra detta behöver ni bli medvetna om hur språken är uppbyggda och medvetna om att man inte kan översätta ordagrant.

Arbetssätt

Vi tittar på några låtar som blivit översatta och jämför med originalet. Vi tittar på vad som språkligt och innehållsmässigt fungerar och inte.

Vi går igenom olika grammatiska moment för att öka språkmedvetenheten. Vi utgår ifrån era behov och svårigheter.

Ni väljer två låtar att översätta: en från engelska till svenska och en från svenska till engelska. Ni måste kunna motivera er översättning, särskilt om den skiljer sig mycket från originalet.

Ni skriver en analys av er översättning och svarar på följande frågor. Skriv på svenska (engelska om du vill, men det påverkar ej bedömningen):

- Hur tänkte du när du översatte? Fritt eller mer bokstavligt? Varför? (Motivera ditt val av översättning)

- Vilka partier var svåra att översätta? Ge exempel och berätta hur du löste det och varför du valde att göra så. Både från eng till sv och tvärtom - från båda texterna alltså.

- Vilka skillnader och likheter ser du mellan engelska och svenska? vad är lätt? Vad är svårt? 

- Beskriv skillnaden mellan att översätta till modersmålet (svenska) och till engelska.

 

Uppgifter

 • Analysfrågor till översättningen av låtar

 • Analysfrågor översättning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: