Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat på matteprov 3 år 8, februari 2017

Skapad 2017-03-09 15:44 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Matematik
I årskurs 8 har vi hittills arbetat med taluppfattning, beräkningar med decimaltal, negativa tal och med tal i potensform och grundpotensform. Vi har även jobbat procent, bråk och geometri. Provet består av två delprov. Det ena delprovet innehåller uppgifter som utförs utan miniräknare. Det andra består av uppgifter med problemlösning och där miniräknare är tillåten. På detta delprov krävs att du redovisar dina lösningar så tydligt du kan. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömning. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Matriser

Ma
Delprov 1: Begrepp och metoder

Delprov 1 Metoder och begrepp

Detta delprov utförs utan miniräknare.
  • Ma  7-9   Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  7-9   Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Ma  7-9   Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
Behärskar
Behärskar delvis
Träna mer
1a-d addition, subtraktion och multiplikation : skriftliga metoder
Arbetsblad som du får av din lärare
2a Kort division
Arbetsblad som du får av din lärare
2b Multiplicera decimaltal med 10,100 och 1000
Arbetsblad som du får av din lärare
3a Dividera decimaltal med 10,100 och 1000
Arbetsblad som du får av din lärare
3b Multiplicera med tal mindre än 1
Formula sid: 11-13 Matte Direkt sid: 10-11
4a-b Dividera med tal mindre än 1
Formula sid: 14-16 Matte Direkt sid: 12-13
5 a-b Överslagsräkning
Arbetsblad som du får av din lärare
6 Jämförpris
Formula sid. 17 Matte Direkt sid: 15
7 Storleksordna negativa tal
Formula sid. 19-21 Matte Direkt sid: 16-17
8 a-c Addition och subtraktion med negativa tal
Formula sid. 22-23 Matte Direkt sid: 18-19
9 - 10 Tal i potensform
Formula sid. 24-25 Matte Direkt sid: 20
11 Storleksordna tal i bråkform
Formula sid. 55 och 59 Matte Direkt sid: 112
12 Förkorta och förlänga bråk
Formula sid. 56 Matte Direkt sid: 113
13 a-c Bråkform-decimalform -procentform
Formula sid. 57 och 63 Matte Direkt sid: 106
14-15 Beräkna andel i procent (delen / det hela)
Formula sid. 64-66 Matte Direkt sid: 108-109
16-17 Addition och multiplikation med tal i bråkform
Formula sid. 61-62 och 88 Matte Direkt sid: 114-115 och 133
18a-b Enhetsbyten areaenheter
Arbetsblad som du får av din lärare Matte Direkt sid: 49
19 Rita en kvadrat med given omkrets och beräkna arean
Formula sid. 110-111 Matte Direkt sid: 46
20 Rita en rektangel med given area och beräkna omkretsen
Formula sid. 110-111 Matte Direkt sid: 46
21 Beräkna triangelns area
Formula sid. 112 Matte Direkt sid: 50-51
22a Längdskala
Formula sid. 120-122 Arbetsblad som du får av din lärare
22b Areaskala
Formula sid. 123 Arbetsblad som du får av din lärare
23a-b Cirkelns omkrets
Formula sid. 106-107 Arbetsblad som du får av din lärare
23c Cirkelns area
Formula sid: 114-115 Matte Direkt sid: 52-53
24 Beräkna area av parallellgram
Formula sid. 109-111 Matte Direkt sid: 47

Ma
Delprov 2 Problemlösning, kommunikation och resonemang

Behöver utveckla mer
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Hög nivå
Problemlösning
Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)
Resonemang (Uppgift 9,10 och 12)

Ma
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Betyg på provet som helhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: