Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam

Skapad 2017-03-09 15:45 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Religionskunskap
En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om de tre religionerna kristendom, judendom och islam, dess traditioner, högtider, ceremonier, heliga byggnader och heliga skrifter. Vi jämför religionerna för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna följande:

- fakta om judendom och islam vad gäller heliga byggnader och platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler.
- resonera om likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam vad gäller t.ex. helig byggnad, högtider och levnadsregler.
- samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom judendom och islam (alltså varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
- hur livsfrågor (döden, viktigt i livet, kärlek) skildras i olika sammanhang (t.ex. hur kärlek beskrivs i musik, böcker och dikter).
- vad det kan bero på att människor tänker olika om livsfrågor.
- vad religionen kan ha för betydelse för människor.
- resonera om olika källors användbarhet (t.ex. lärobok, troende och NE).

 

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:

- lärobok och andra texter
- filmer
- arbetsblad
- diskussion i helklass, halvklass och mindre grupper
- anteckna till filmer och vid diskussioner
- Hitta din partner - kombinera begrepp och förklaring

Uppgifter

 • Judendom

 • Islam

 • Livsfrågor i låttexter

 • Jämföra religioner

 • Test på kristendom, judendom och islam

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6

Matriser

Re
Kristendom, judendom och islam

--->
--->
--->
--->
Kunskaper
Du behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom judendom och islam.
Du har grundläggande kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom judendom och islam.
Du har goda kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom judendom och islam.
Du har mycket goda kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom judendom och islam.
Jämförelser
Du behöver träna mer för att kunna göra enkla jämförelser mellan några religioner inom något område (t.ex. helig byggnad, högtider, levnadsregler).
Du gör enkla jämförelser mellan några religioner inom något område (t.ex. helig byggnad, högtider, levnadsregler).
Du gör utvecklade jämförelser mellan några religioner inom två områden (t.ex. helig byggnad, högtider, levnadsregler).
Du gör välutvecklade jämförelser mellan några religioner inom tre områden (t.ex. helig byggnad, högtider, levnadsregler).
Samband
Du behöver träna mer för att kunna se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom judendom och islam (alltså varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
Du kan se enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom judendom och islam (alltså varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
Livsfrågor i olika sammanhang
Du behöver träna mer för att kunna resonera på ett enkelt sätt om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang (religion, musik, text).
Du kan resonera på ett enkelt sätt om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang (religion, musik, text).
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang (religion, musik, text).
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang (religion, musik, text).
Livsfrågor för olika människor
Du behöver träna mer för att kunna resonera på ett enkelt sätt om vad det kan bero på att människor tänker olika om livsfrågor.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om vad det kan bero på att människor tänker olika om livsfrågor.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om vad det kan bero på att människor tänker olika om livsfrågor.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om vad det kan bero på att människor tänker olika om livsfrågor.
Religionens betydelse
Du behöver träna mer för att kunna resonera på ett enkelt sätt om vad religionen kan betyda för olika människor.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om vad religionen kan betyda för olika människor.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om vad religionen kan betyda för olika människor.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om vad religionen kan betyda för olika människor.
Källors användbarhet
Du behöver träna mer för att kunna resonera på ett enkelt sätt om olika källors användbarhet.
Du kan resonera på ett enkelt sätt om olika källors användbarhet.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om olika källors användbarhet.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: