Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är vi ensamma i universum?

Skapad 2017-03-09 15:52 i Aroseniusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Astronomer har nyligen upptäckt ett solsystem som fångat nyfikenheten hos många. Solsystemet med stjärnan Trappist-1 i centrum har ett antal exoplaneter som ligger inom den beboeliga zonen, precis som jorden gör i vårt solsystem. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om astronomi och förutsättningarna för att liv ska kunna uppstå.

Innehåll

Inledning

Man har nyligen upptäckt ett antal exoplaneter (exoplaneter är planeter som snurrar runt andra stjärnor än vår egen sol) som snurrar runt stjärna Trappist-1. Exoplaneterna är sju till antalet och av dem så ligger tre stycken i den beboeliga zonen, det vill säga det avstånd från stjärnan som liv skulle kunna upptså under rätt förutsättningar. Det gör att frågan kring ”är vi ensamma i universum?” har blivit aktuell igen.

Uppgift

Du ska ta reda vad som krävs för att liv ska kunna uppstå på en planet. Genom att utgå ifrån vår egen planet Tellus ska du diskutera vad som krävs för att en annan planet också ska kunna bära på liv.

Det du ska börja med att göra är att söka efter nyhetsinslag om Trappist-1. Du kan söka både på svenska och engelska nyheter. Det här ska du göra för att bilda dig en uppfattning om hur viktig den här upptäckten är. Skriv ner dina tankar kring nyhetsrapporteringen.

 För att klara av uppgiften behöver du redogöra för:

 • Vårt solsystems uppbyggnad
 • Avstånd i rymden, hur långt är det till:
  • Vår måne?
  • Vår sol?
  • Till närmaste stjärna?
  • Bredden på vår galax?
  • Vår närmaste galax?
  • Trappist-1
  • Hur långt är ett "ljusår"?
 • Hur man definierar liv?
 • Vad krävs för att liv ska finnas på en planet när det gäller:
  • Gravitation
  • Avstånd till stjärna (jordens stjärna är solen)
  • Atmosfär
  • vilka gaser ingår i atmosfären
  • strålningsskydd
  • växthuseffekten
 •  Med hjälp av informationen du tar fram ska du fundera över hur en eventuell livsform skulle kunna se ut om den levde på en av de beboeliga planeterna som cirkulerar runt Trappist-1.

Planering

Alla lektioner från 15:e maj till 24:e maj då det är inlämning. Totalt 5 lektioner.

Arbetssätt

Ni ska skriva ett eget arbete med era egna ord som ni ska lämna in, men ni får prata och diskutera med varandra.

Litteratur och länkar

Fysikboken Titano fysik: kapitlet om rymden s. 55 - 57.

Scale of the universe 2, För att få en uppfattning om hur olika saker och ting förhåller sig till varandra i storlek i universum så kan man följa den här länken: http://htwins.net/scale2/

 www.rymdkanalen.se

www.rymdstyrelsen.se 

http://kenan-asia.org/en/all-media/blog/item/689-trappist1?gclid=CM_Rl6GH8NMCFQ4bGAod-d8LXg (på engelska)

https://www.youtube.com/watch?v=a_U-r1sjohc Film om Trappist-1 (på engelska)

Om vad liv är (biologi): https://www.naturvetenskap.org/biologi/hoegstadiebiologi/livet/ 

Egna källor på internet.

 

OBS!!! Du måste skriva all text med dina egna ord, du får inte kopiera eller skriva av text från internet.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- söka information (inklusive källkritik) (fysik och biologi)

- använda informationen som du sökt upp (fysik och biologi)

- visa begreppskunskap om astronomi (fysik) och "vad som krävs för att liv ska uppstå" (biologi)

- visa på naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan (fysik och biologi)

Uppgifter

 • Inlämning av arbetet "Är vi ensamma i universum"

 • Inlämning av arbetet "Är vi ensamma i universum?"

Matriser

Fy Bi
Astronomi - Rymden

Fysik och Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap (fysik)
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Informationssökning (fysik)
Söka information
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Användning av informationen (fysik)
Använda information & anpassa framställning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Naturvetenskapliga upptäckter (fysik)
Upptäckter och deras betydelse
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Informationssökning (biologi)
Söka information
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Användning av information (biologi)
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begreppskunskap (biologi)
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Naturvetenskapliga upptäckter (biologi)
Upptäckter och deras betydelse
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: