Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa musik med hjälp av iPad - 2017

Skapad 2017-03-09 16:49 i Tullbroskolan Falkenberg
Eleverna får träna på att skapa musik med hjälp av iPad och sedan analysera sitt skapande.
Grundskola 9 Musik

Eleverna får träna på att skapa musik med hjälp av iPad och sedan analysera sitt skapande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du

- skall träna din kreativitet genom att skapa musik med hjälp av iPad
- skall träna din analysförmåga genom att analysera resultatet

Bedömning - vad och hur

Du får lämna in ett eget arbete. Där bedöms ditt arbete efter

 • hur medveten du är i ditt skapande
 • den konstnärliga nivån
 • den musikaliska formen

Du får möjlighet att bedöma andra elevers arbete efter

 • hur medveten eleven är i sitt skapande
 • den konstnärliga nivån
 • den musikaliska formen

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom

 • genomgångar av musikprogrammet Garageband (dessa lektioner finns på Youtube (sök på Tullbroskolan Garageband)
 • eget skapande
 • Kontinuerlig kamratbedömning. Det egna arbetet analyseras i en mindre gupp (3-5 elever) på Google Drive där alla lyssnar, kommenterar, reflekterar och ger tips på utveckling av arbetet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Skapa musik med hjälp av iPad

>
->
->
->
Aspekt 1
SKAPA
Du skapar musik på ett omedvetet.
Du skapar musik på ett relativt medvetet sätt.
Du skapar musik på ett medvetet sätt och med en fungerande form.
Du skapar musik på ett medvetet och kreativt sätt och med en konstnärligt fungerande form.
Ny aspekt
ANALYSERA
Du försöker göra en enkel analys av ditt och andra elevers skapande.
Du gör en enkel analys av ditt och andra elevers skapande.
Du gör en analys av ditt och andra elevers skapande och försöker att ge förslag på förbättringar av resultatet.
Du gör en avancerad analys av ditt och andra elevers skapande och ger kreativa och musikaliska förslag på förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: