Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diary of a Wimpy Kid

Skapad 2017-03-10 08:04 i Gåvsta skola Uppsala
Diary of a Wimpy Kid
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi läser Diary of a Wimpy Kid tillsammans!

Innehåll

Gemensam och tyst läsning. 

Eget arbete läsförståelse. 

Samtal och diskussioner. 

Jämförelse bok/film.

 

Matriser

En
Diary of a Wimpy Kid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå skrift
Du läser boken "Diary of a Wimpy Kid" och kan förstå dess innehåll.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera, agera
Du svarar på frågor till boken. Är aktiv vid olika diskussioner i grupper och helklass.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
Vi samtalar om vilka olika strategier man kan använda vid läsning av en bok, och du visar även att du kan göra detta för att komma vidare i din läsning. T.ex genom att lyssna på boken.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Diskutera och jämföra
I gruppdiskussioner kan du reflektera kring karaktärerna i boken och deras val. Vad tycker du?
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: