Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVJ

Skapad 2017-03-10 11:47 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska
Sophie träffar SVJ en natt när hon inte kan sova. Deras möte är början på ett spännande äventyr som förändrar bådas liv för alltid. Vi kommer att läsa boken tillsammans och följa med på Sophies fantastiska resa. I samband med läsningen så kommer vi att förutspå, diskutera och återberätta, skriva texter, måla och skapa - varje kapitel i boken kommer att bjuda på fantasifulla sätt att inhämta ny kunskap.

Innehåll

Syftet med undervisningen är: (varför)

 • att bygga upp kunskap kring framställandet av texter, på ett fantasifullt och kreativt sätt.
 • att lyssna på text och att återberätta den i tal, skrift och bilder.
 • att väcka lust till att läsa, skriva och framställa bilder.
 • att diskutera vänskap och vad det innebär.

Hur gör vi det här?(metod)

Vi arbetar under en del av svensklektionerna med att läsa SVJ tillsammans. Du kommer att få uppgifter kopplade till kapitlen som kommer att:

 • träna din meningsbyggnad.
 • träna dig i att återberätta texter du hört eller läst
 • ge dig tillfälle till att förutspå vad som kommer att hända i nästa kapitel.
 • ge dig tillfälle till att skriva texter som kopplas ihop med det du hört och lärt dig om.
 • träna dig i att skriva berättande texter.
 • träna dig i att koppla ihop text och bild.
 • träna dig i att använda liknelser och sammansatta ord.
 • repetera substantiv, adjektiv, verb.

Det här kommer att bedömas:

 • Din förmåga att framställa en berättande text med inledning, handling och avslut.
 • Din förmåga att återberätta text och vara delaktig i diskussioner.
 • Din förmåga att framställa bilder kopplade till din text eller bokens text för att förtydliga och förstärka texten.
 • Din förmåga att skriva en text med läslig handstil.
 • Din förmåga att använda ord som  beskriver, förtydligar och gör berättelsen mer levande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: