Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild. Konsthistoria - Parafras år 6

Skapad 2017-03-10 12:30 i Grebbestadsskolan Tanum
Konsthistoria - Parafras Grupparbete och individuellt arbete.
Grundskola 6 Bild Musik

I detta arbete kommer du få sätta dig in i en konstepok i vår historia. Välja en konstnär och verk som inspirerar dig och göra Parafraser av det/de verken. Sedan presenterar vi i grupp för klassen (om epoken och ditt konstverk) så vi lär av varandra.

Du ska också välja ett stycke västerländsk konstmusik som du tycker passar till ditt konstverk. Du ska kunna tala om vem som är kompositör och vad musikstycket heter.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- lära sig om och fördjupa sig i vår konsthistoria

- våga pröva nya saker och utforska sitt skapande

- öva sig på att beskriva sitt arbete och sin process och prata om andra "bilder/ skapande" genom presentation och kamratrespons.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer din visade förmåga att:

- framställa och färdigställa

- använda olika teknik för att skapa ett uttryck

- komma med ideer

- driva ditt arbete framåt

- prata om ditt arbete och process och andras "bilder" ,(presentation), ge respons.

- känna till något om den västerländska konstmusiken.

- tolka musik till ett konstverk.

 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisning

Detta arbete pågår under 5 lektioner, varav en lektion går till redovisningar. Redovisning sker vecka 19 och 20.

Vi kommer under denna tid också öva på att presentera innan vi presenterar för klassen. 

Dessutom kommer vi jobba med respons från klasskamtaterna under arbetets gång.

 

Uppgifter

 • Kamratrespons

 • Förberedelser presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu Bl
Bild Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att framställa bilder
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Elevens förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och vrierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Elevens förmåga att formulera och välja
I sitt bildskapande arbete bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Elevens förmåga att presentera sina bilder
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativ god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Elevens förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Elevens förmåga att prata om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: