Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2B Kap1 Klockan

Skapad 2017-03-10 12:54 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Du ska arbeta med den analoga klockan. Vi använder oss av Favorit Matematik 2B
Grundskola 2 Matematik
Matematik - Den analoga klockan år 2.

Du kommer att träna på att ange analoga klockslag med fem minuters noggrannhet, klockslagen 0-12.

Innehåll

1. Konkretiserade mål - elevdel

Du ska kunna

...använda olika tidsbegrepp tex begreppet kvart i, fem i halv osv.

....avläsa den analoga klockans alla femminutersintervaller.

..ställa in och skriva angiven tid.

....beräkna tid mellan olika klockslag 
...uppskatta tid och förstå hur tiden går.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Arbetet kommer att ske i formen av 
...Gemensamma genomgångar av den analoga klockan med hjälp av konkret material då vi tillsammans ställer klockan på olika tider och tränar in de olika tidsbegreppen för tidsangivelse. 

... samtal kring dagsrytm och uppskattning av tid.

...eget arbete med arbetsuppgifter med den analoga klockan i boken Favoritmatematik 2B, uppgifter som knyter an till de gemensamma genomgångarna och övningarna.

....arbete med olika läggspel, dataprogram på egen hand och/eller tillsammans med kamrat.

3. Bedömning- elevdel

Du ska visa dina kunskaper genom att...

  • vara aktiv vid genomgångar och på lektioner.
  • arbeta praktiskt med konkreta och digitala material.
  • göra en avslutande diagnos

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B Kap1 Vt Klockan

Bedömningsmatris

Centralt innehåll:
  • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1
Eleven kan inte på ett godtagbart sätt göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid för att uttrycka resultat.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid för att uttrycka resultat (hel och halv timme, kvart över och kvart i).
Eleven kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid för att uttrycka resultat (fem i och fem över, tio i och tio över, tjugo över och tjugo i, fem i halv och fem över halv).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: