Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk och Procent kap.5 åk. 8

Skapad 2017-03-10 13:49 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 8 Matematik
Varför är procenträkning bra att kunna ? När du behärskar procenträkning så är det ett mycket bra hjälpmedel i din vardag. Exempelvis -när du handlar någonting med rabatt och vill veta priset. -när du skall räkna ut en ränta hos banken -när du skall ha koll på din löneförhöjning. Decimaltal är ofta användbart men ibland kan det vara bättre att utrycka sig i andra former. En sådan form är bråk. Bråk handlar om hur stor delen är av någonting. Ofta kan det vara tydligare och mer exakt att använda bråkform än t ex decimalform.

Innehåll

 

 Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med grundkurs:

 • att jämföra storleken på olika bråk
 • att förenkla och förlänga bråk 
 • att räkna ut procentsatsen
 • att förstå och använda procent vid jämförelser
 • att addera, subtrahera och multiplicera bråk

Du som hinner mer än grundkurs räknar också på röd kurs:

 •  att räkna med förändringsfaktor
 • att använda ekvationer för att lösa procentproblem
 • att dividera med bråk
 • att mulitplicera, dividera och förkorta bråk skrivna med variabler

Undervisning

Vårt arbete bygger på:

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • arbete tillsammans med andra
 • värdering av olika lösningsmetoder tillsammans med dina klasskamrater och dina lärare. 

 

Tidsplan v.5 - v.11

Skriftligt prov v.11

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: