Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-03-10 14:43 i Kristinelundskolan Östhammar
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 5 Historia
Under hösten kommer vi att fortsätta att arbeta med medeltiden. Vi kommer att prata om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden. Du kommer också att få bekanta dig med riddare och sjukdomen pesten.

Innehåll

Centralt innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

 

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung.
 • Att Sverige blev ett kristet land. Klostrens roll,
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Brott och straff
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad. Hansans betydelse.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. De fattiga tillhörde inget stånd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > >
Förändringar
T ex kyrkan, de fyra stånden, Hansan.
 • Hi  E 6
Du ger ett exempel på förändringar inom kyrkan och samhällets indelning i de fyra stånden. Du berättar något om Hansan.
Du ger flera exempel på förändringar inom kyrkan och samhällets indelning i de fyra stånden. Du berättar något om Hansan.
Du ger flera exempel på förändringar inom kyrkan och samhällets indelning i de fyra stånden. Du berättar mycket om Hansan.
Orsaker och konsekvenser
Vad berodde förändringarna på? Vilka konsekvenser fick förändringarna?
 • Hi  E 6
Du berättar något om vad förändringarna berodde på. Du berättar också något om vilka konsekvenser det blev.
Du berättar om vad förändringarna berodde på. Du berättar också om vilka konsekvenser det blev.
Du berättar utförligt om vad förändringarna berodde på. Du berättar också utförligt om vilka konsekvenser det blev.
Spår idag
 • Hi  E 6
Du ger ett exempel på spår från medeltiden. Du berättar något om varför det kan vara skillnader i olika skildringar från medeltiden.
Du ger exempel på spår från medeltiden. Du berättar varför det kan vara skillnader i olika skildringar från medeltiden.
Du ger flera exempel på spår från medeltiden. Du berättar utförligt om varför det kan vara skillnader i olika skildringar från medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: