Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Programmerings historik och design övningar

Skapad 2017-03-10 20:33 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser och målar konsthistoria och samtidskonst. Tema för din egenskapade samtida konstbild är maktförhållanden , identitet och sexualitet.
Grundskola 8 Bild
Skapa egna miljöer och animeringar i programeringspråket. Vi går igenom det mest grundläggande i programmeringsspråket i programmet Scracth och Code.org

Innehåll

Centralt innehåll

Eleverna arbetar med sina programmering lär de sig även om designprocessen.

 Tänka kreativt, analysera, designa och samarbeta.

Att arbeta med och skapa projekt i Scratch ger även en djupare förståelse för den digitala teknik. eleverna lär sig inte bara interagera med ipads och datorn, de lär sig att skapa med den.

 

 

Arbetsätt:

Uppgiften intro Du skall se och lyssna på ett föredrag med keynot om programmeringens historia och få förståelse för sammanhang och jämförelse av behov av information kapacitet och kommunikation via webben.duceras i en gemensam genomgång på smartboarden.Scratch är gratis och lätt att ladda ner från Scratch-sidan.

Starta din webbläsare och gå till http://scratch.mit.edu/. Nu är det bara att klicka på download Scratch knappen högt upp i fönstret eller så använder du länken ”Download” längst ner i sidfoten.

lektionsgrunder. från iis

https://youtu.be/kf0iuhwb4bw

 

 

Mindre projekt i Scratch kräver väldigt lite planering, det är egentligen bara att sätta igång och programmera.  Bra att ha en plan att arbeta efter.

I din projektplan bör du ha med:

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/planera-projekt-1

På de underliggande sidorna går vi igenom den programmering vi behöver för att kunna skapa det planerade projektet. Tanken är att du ska följa förloppet och göra samma sak själv på din ipad eller dator.  Här blir du guidad genom ett projekt och lär dig samtidigt grunderna i Scratch programmering och hur du använder programmet.

 

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/programmering/lite-enkel-programmering-att-boerja-med

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/programmering/bakgrunden

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/programmering/animation    

 https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/programmering/ljud

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/programmering/musik

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/programmering/koordinat-och-riktning

https://sites.google.com/site/scratchprogrammering/programmering/interaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Programmering bild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
programmering historia och övning

Centralt innehåll
E
C
A
Bildframställning
**K**ombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. **Å**teranvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak** fungerande sätt och **prövar** då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl** fungerande och **varierat** sätt och prövar och **omprövar**
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **väl** fungerande, **varierat och idérikt** sätt och **prövar och omprövar då systematiskt** hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **väl** fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
**F**ormer, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. **M**aterial och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till att utveckla** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis egna** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla egna** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven **bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.**
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.**
Eleven kan presentera sina bilder med **viss** anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med **relativt god** anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Bildanalys
Detta görs bla när eleven redovisar sitt arbete i sin portfolio i UNIKUM.
**O**rd och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **enkla** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **förhållandevis komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: