Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2017-03-10 21:31 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Bild Svenska
Mmmm, kladdkaka är gott! Det skulle jag vilja baka men hur följer jag receptet? Hur bygger jag den nya legomodellen? Hur ska jag beskriva lekens regler för min kompis? Jo, med hjälp av instruerande texter!

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 • läsa och följa en instruerande text tex ett recept eller en arbetsbeskrivning
 • skriva en egen instruerande text tex beskriva hur en lek ska lekas
 • lyssna på instruktioner och följa dem
 • ge tydliga instruktioner så att en kompis förstår dem
 • kunna ge respons på en kompis arbete
 • ta emot respons från en kompis för att kunna förbättra din text

 

 Begrepp:

 • instruktion
 • ingrediens
 • arbetsbeskrivning
 • recept
 • liter
 • deciliter
 • matsked
 • tesked

 

 

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att använda cirkelmodellen-

 • 1.Bygga upp kunskap genom att bekanta oss med ord och begrepp och använda oss av det ni redan vet
 • 2. Studera modeller genom att läsa olika typer av instruerande texter tex recept och tillsammans se hur en instruerande text är uppbyggd och vilka delar som bör vara med
 • 3. Skriva en gemensam instruerande text
 • 4. Skriva en egen instruerande text om något du är intresserad av

 

Vi kommer också att:
 • sätta ihop instruerande texter som är sönderklippta för att öva kronologisk ordning
 • öva på att ge och följa muntliga instruktioner med hjälp av tex legobyggen
 • med hjälp av matriser och/eller two stars and a wish ge och ta emot  tydlig och uppmuntrande kamratrespons

 

 

Så kommer du att få visa din kunskap

Formativ bedömning

 • Kamratbedömning utifrån matris
 • Fortlöpande observationer av hur ni ger och följer instruktioner
 • Observationer av hur ni ger och tar emot kamratrespons

Summativ bedömning

 • Bedömning av instruerande text utifrån matris

 

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Vi utgår från vad ni, elever, redan vet
 • Ni väljer själva vad er instruerande text ska visa
 • Genom att arbeta med gemensamma texter hjälper ni varandra till kunskap
 • Genom respons blir ni delaktiga i att era kamraters texter blir ännu bättre
 • Arbetssätt kooperativt lärande

 

 

Uppgifter

 • Power point

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl
Jag skriver instruerande texter

JAG.........

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
FORMEN/UTSEENDE
Struktur
använder rubrik
använder rubrik OCH underrubriker
använder rubrik och underrubriker OCH lista över tex ingredienser, material
FORMEN/UTSEENDE
Den röda tråden
följer mestadels en tydlig kronologisk ordning dvs ibland kommer en instruktion i fel ordning
har en TYDLIG kronologisk ordning dvs alla instruktioner följer på varandra i den ordning man ska utföra dem
har en tydlig kronologisk ordning OCH använder tidsord (Först, sedan, slutligen) eller numrerade listor för att göra ordningen ännu tydligare
INNEHÅLL
skriver som jag pratar
använder verbens imperativform (HÄLL vattnet i en bunke, KASTA tärningen, RÖR om)
använder verbens imperativform (HÄLL vattnet i en bunke, KASTA tärningen, RÖR om) och ämnesspecifika ord tex ingredienser, tärningen, material
SKRIVTEKNIK
Använda skiljetecken
använder mig av stor bokstav och punkt någon gång ibland
använder ofta stor bokstav och punkt för att dela in min text i meningar.
delar in min text i meningar och använder skiljetecken på rätt sätt.
SKRIVTEKNIK
Stavning
Jag och andra kan läsa och förstå vilka ord jag menar.
stavar många ord rätt
stavar flertalet ord rätt.
BILDANVÄNDNING
använder inga bilder
Jag använder bilder för att det är fint
använder bilder som hör ihop med min text och gör att den blir tydligare och lättare att förstå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: