Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokfyndet

Skapad 2017-03-11 07:37 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska
Vad ska jag göra av händerna när jag ska redovisa? Hur ska jag prata och vad ska jag säga? Det och mycket annat kommer vi att öva hela terminen då vi redovisar våra bokfynd!

Innehåll

 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • Berätta om boken du läst med hjälp av stödord/tankekarta inför en mindre grupp klasskamrater
 •  Ta hjälp av tips och idéer du får av kamrater för att ytterligare utvecklas

 • Läsa med ett ökat flyt
 • Ge respons på dina klasskamraters presentationer

 

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • Gå till biblioteket var fjärde vecka
 • Repetera "Tomatens" tips i Kom ketchup för att genomföra muntligt framförande
 • Redovisa våra bokfynd i mindre grupper
 • Ge varandra tips och respons för att utvecklas ytterligare

 

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

Utifrån lärandematris:

 • Kamratbedömning
 • Självskattning
 • Lärarobservationer

 

 

Summativ bedömning:

 • Redovisning bedöms i slutet av terminen utifrån de tre matriser som vi använt som lärandematris

 

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du får själv välja vilken skönlitterär bok, i förhållande till din läsförmåga, som du vill läsa
 • Du läser den hemma när och hur länge du vill inom ett spann på fyra veckor
 • Bortsett från den muntliga redovisningen väljer du själv hur du vill redovisa din bok. Till hjälp har du mer än 50 tips i häftet om bokfyndet
 • Du ger och tar emot kamratrespons och på så sätt får du både hjälp och hjälper andra att utvecklas

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3

Matriser

Sv
Bokfyndet- muntlig presentation

JAG.........

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
BERÄTTAR........
det viktigaste av innehållet med hjälp av en tankekarta så att mina kompisar förstår en del
det mesta av innehållet med lite hjälp av tankekarta så att mina kompisar förstår det mesta
det mesta av innehållet med lite hjälp av tankekarta med en intresseväckande inledning och tydligt avslut
TALAR.........
ganska snabbt och/eller tyst
ganska starkt och långsamt under delar av redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
ANVÄNDER BLICK..........
tittar ned i mina papper då jag redovisar
tittar ibland upp från mina papper och fäster blicken på något ställe i klassrummet
tittar ut över klassen och håller ibland ögonkontakt med de som lyssnar
ANVÄNDER KROPPSSPRÅK........
rör mina händer och fötter största delen av redovisningen
håller mina händer och fötter STILLA stora delar av redovisningen
håller mina händer och fötter stilla stora delar av redovisningen OCH använder gester för att förstärka och förtydliga det jag pratar om

Sv
Bokfyndet - Jag lyssnar (Självskattning)

JAG.......

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
LYSSNAR........
avbryter då och då mitt lyssnande för att säga något till min klasskamrat (missar då en del och kan inte återberätta/svara eller ställa frågor om det du hört tex Vad hette boken? Vad hette författaren?)
är tyst under min klasskamrats redovisning (kan återberätta/berätta det viktigaste av redovisningen tex Författaren hette.....)
lyssnar koncentrerat på vad min klasskamrat berättar (kan ställa följdfrågor utifrån dina egna tankar tex Blev du ledsen när hunden gjorde illa sig.....?)
ANVÄNDER BLICK OCH KROPPSSPRÅK.......
tittar på min redovisande kamrat då och då och pillar ibland med annat
jag tittar på min redovisande kamrat och sitter stilla STÖRSTA delen av tiden
visar tydligt min kamrat att jag lyssnar genom att HELA redovisningen sitta lugnt och följa hen med blicken
VISAR MITT INTRESSE............
ställer frågor om något jag har missat tex Vad hette boken? under redovisningen utan att räcka upp handen
ställer "på ytan frågor" efter redovisningen tex Vad heter författaren?
ställer "under ytan frågor" efter redovisningen tex Blev du ledsen när hunden gjorde illa sig? Blev du rädd när Svarta Madam kom?

Sv
Bokfyndet - Jag läser

JAG........

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
LÄSER........
Lästeknik
enkla texter med visst flyt (Ibland måste jag ljuda mig igenom vissa längre ord)
texter med flyt (Endast någon gång behöver jag ljuda mig igenom ett ord) OCH jag rättar mig när jag läser fel
läser långa texter med flyt
LÄSER........
Läsförståelse
förstår vad texten handlar om när någon läser för mig och kan besvara frågor om texten.
förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om genom att besvara frågor om texten
förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om genom att återberätta samt ställa och besvara frågor om texten. Jag kan skapa inre bilder och koppla det jag läser till egna erfarenheter.
LÄSER.........
Läsintresse
gör hellre något annat än att lyssna på högläsning/läser
lyssnar gärna på högläsning
lyssnar gärna på högläsning OCH läser gärna böcker på egen hand
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: