Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essay year 9, A Letter to PREVENT

Skapad 2017-03-11 11:13 i Djupedalskolan Härryda
You will write an essay in English.
Grundskola 7 – 9 Engelska
A letter with an application to join an international youth camp "PREVENT" Instructions will also be given orally when you write the essay.

Innehåll

Tip to better your text;

Use Linking Words, Adjectives and Adverbs. 

Uppgifter

 • A letter to PREVENT youth- and parent anti drug camp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Matris kunskapskrav Engelska åk 7-9

Produktion och interaktion: skriva

* Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. * Skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. * Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar och förklaringar. * Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
F
E
C
A
Skriva
 • En  E 9
Formulerar sig obegripligt och/eller osammanhängande. (En engelskspråkig person skulle inte kunna förstå.)
Formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
 • En  E 9
Uttrycker sig inte enkelt och begripligt och inte anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycker sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva
 • En  E 9
Lyckas inte välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kommunikationens innehåll

* Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. * Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor. * Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. * Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
F
E
C
A
Omvärlden
 • En  E 9
Diskuterar inte och gör inte enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Diskuterar översiktligt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Diskuterar utförligt och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Diskuterar utförligt och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: