Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RELIGION ÅK 7-9: Kristendomens framväxt och utformning

Skapad 2017-03-11 17:33 i Tiundaskolan Uppsala
Vi inleder med att tillsammans försöka diskutera oss fram till "Varför behöver vi lära oss om olika religioner"? "Vad är religion?" och "Varför finns det religioner"? Vi kommer därefter läsa om de två världsreligionerna judendom och kristendom. Vi jobbar med jämförelser och analyser utifrån fakta om de två religionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I denna del kommer vi dels att fokusera på kristendomens framväxt, genom att titta på Bibelns berättelser och diskutera Jesus liv, handlingar och "natur". Vi kommer också att studera kristendomens grunder, så vi kan jämföra med andra religioner ex. judendom och islam, för att kunna se likheter och skillnader mellan dem. Även kristendomens utveckling och framväxten av olika inriktningar tillsammans med kristendomens utveckling i Sverige kommer att tas upp.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Centralt innehåll

Eleven ska:

 • Känna till religionernas ursprung, släktskap  och utbredning.
 • Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.
 • Kunna se likheter och skillnader inom och mellan religioner.

Konkretiserade mål

Du ska;

 • känna till när och var kristendomen utvecklades,
 • kunna redogöra för kristnas syn på Jesus,
 • kunna redogöra för Bibelns innehåll och betydelse för kristna,
 • känna till några viktiga högtider ex jul, påsk, Kristi himmelsfärdsdag och pingst, samt kunna förklara varför man firar dessa
 • kunna redogöra för vissa  ceremonier och riter (heliga handlingar) och varför man utför dessa ex bön, dop, nattvard och bikt.
 • kunna redogöra för några centrala tankegångar ex treenigheten, det dubbla kärleksbudet.
 • kunna jämföra de tre inriktningarna - ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och protestantiska kyrkan - med varandra, för att kunna redogöra för likheter och skillnader mellan dessa.
 • känna till några viktiga händelser och personer i kristendomshistorian
 • kunna redogöra för kristendomens historia och funktion i Sverige
 • Känna till några kristna frikyrkor

 Arbetssätt

De fyra första passen kommer VFU-studenten att hålla i lektionerna och troligtvis testa olika saker. Efter detta kommer vi att ha föreläsningar följda av olika former av arbetsuppgifter både enskilt, i par och mindre grupper.  Vi kommer troligtvis att se vissa korta filmer för att fördjupa kunskaperna. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett litet forskningsarbete som ska redovisas i tvärgrupper.

Bedömning

Eleven har möjlighet att visa sina kunskaper:

* Vid genomgångar

* I diskussioner

* I arbetsuppgifter: exit tickets och inlämningsuppgifter

* I ett skriftligt förhör tisdag v. 19

* muntlig redovisning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendom och kristendom åk 7 vt 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Religion och samhälle
Fråga 1
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Kunskaper om kristendomen
Fråga 2-5
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämföra judendom och kristendom
Fråga 6
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Åk 7: Judendom och kristendom
Det totala omdömet från hela religionskursen i åk 7
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och judendomen.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: