Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i havet

Skapad 2017-03-12 20:41 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 4 Biologi
Havet — ofattbart stort och rikt men ändå sårbart. I havet finns några av de mest artrika områden som existerar på jorden. Korallreven är havets regnskogar med tusentals arter av djur och växter. Men det betyder inte att havet är osårbart. Under arbetet med detta ämnesområde kommer vi att djupdyka ner i havet och lära oss massor om allt spännande som döljer sig under ytan.....

Innehåll

 

   Arbetsområde:

   Under två veckor kommer du att få lära dig om livet i havet. Hur olika näringskedjor i havet ser ut, hur djur anpassar sig till livet i havet
   och hur vi människor påverkar livsmiljön för djur och växter i havet. Du kommer att få lära dig känna igen våra vanligaste fiskar och
   deras livsbetingelser.

    Konkreta mål:

   När du har arbetat klart ska du kunna:

   - berätta om ekologisk hållbarhet.
   - berätta om hur vi människor påverkar livet i havet.
   - beskriv biologiska sammanhang genom att använda dig av biologiska begrepp.
   - beskriva olika exempel på hur livet i havet anpassar sig till sin livsmiljö. 
   - skriva en faktatext om en av våra vanligaste havsfiskar och tropiska fiskar och deras livsvillkor. 


 

    Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- diskutera och resonera kring ekologisk hållbarhet och hur vi människor påverkar livet i havet.
- beskriva biologiska sammanhang och ger exempel på hur livet i havet anpassar sig till sin livsmiljö i din fakta text.

 Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer om havsdjuren och sedan diskutera och jämföra. Vi kommer att besöka Universeum och kunna uppleva Livet i havet. Sedan kommer vi att skriva fakta texter. 

Begreppslista: 
- ekologisk hållbarhet
- biologiska sammanhang
- livsmiljö
- livsvillkor 

 

Uppgifter

 • Faktatext

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: