👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Vt-17

Skapad 2017-03-12 21:27 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsförståelse av skönlitterär bok- med frågor "på raderna", "mellan raderna" och "bortom raderna".

Innehåll

Vad:

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

  •  Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

  •  Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

  •  Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

  •  Några skönlitterär betydelsefulla barn-och ungdomsboksförfattare och deras verk.

  •  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

     

 

Hur:

Du kommer att få välja att läsa en av de utvalda böckerna. Sedan kommer du få svara på faktafrågor, diskutera olika frågor från boken och rita bilder. Dessutom kommer du få skriva en bokrecension. 

 

 

 

Matriser

Sv
Läsförståelse Vt-17

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsning av skönlitteratur/sakprosatexter
Eleven läser inte skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och använder inte lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfattning av innehåll
Eleven visar inte grundläggande läsförstålese genom att göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar inte centrala delar med koppling till sammanhanget.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap
Eleven kan inte, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Upplevelse av läsningen
Eleven kan inte på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Skriva bokrecesion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva bokrecension
Eleven kan inte skriva en bokrecension med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva en bokrecension med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Samtala och diskutera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Samtala och diskutera bokens innehåll
Eleven kan ännu inte samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.