Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2017-03-13 08:17 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och stereon att låta. Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Utgångspunkt

Vi har arbetat med atomens uppbyggnad, där eleverna har fått rita en modell, det vill säga förenklade bilder av verkligheten. Eleverna har fått träna på begrepp som atomkärna, elektroner, protoner och neutroner. Eleverna har därför med sig grunden, då de vet hur en atom är uppbyggd. Vi bygger nu på med elektricitet.

 

Konkretisering av målen

Hur statisk elektricitet, tex åska, uppstår
Hur vi får ström ur ett batteri
Vad en sluten krets betyder
Ge exempel på bra ledare och isolatorer
Att koppla efter ett kopplingsschema
Att rita kopplingsschema
Serie -och parallellkoppling

 

Viktiga ord och begrepp:

 • elektrisk laddning
 • repellera
 • attrahera
 • blixt
 • åskledare
 • spänning
 • ström
 • elektrisk krets
 • ledare
 • isolator
 • kopplingsschema
 • seriekoppling
 • parallellkoppling
 • glödtråd
 • resistans
 • kortslutning
 • säkring
 • propp
 • överbelastning
 • skyddsjordning
 • jordfelsbrytare

 

Genomförande

 • Ha gemensamma genomgångar, undersökningar och experiment
 • Vi dokumenterar genomgångar samt viktiga begrepp
 • Arbetar med texter, lyssnar, diskuterar, läser och ser på filmer inom området
 • söka fakta i böcker och på nätet
 • Vi arbetar enskilt, i liten grupp eller par.
 • avsluta med ett prov

 

Dokumentation och bedömning

 För att visa att du klarar av arbetsområdet i fysik ska du som elev:

 

 • vara aktiv i undersökningar
 • dokumentera undersökningarna noggrant i din No bok
 • Du kommer att få svara på frågor, där du tränar dig i att beskriva och förklara begrepp inom elektricitet.    
 • Skriftligt prov i slutet av kapitlet
 • Hur självständigt du arbetar

 

Vad jag kommer att bedöma framgår i matrisen som finns längre ner.

Matriser

Fy
Elektricitet

F1 - Granska, diskutera och ta ställning

På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med god marginal
Samtala och diskutera
Prata om och diskutera olika frågor.
Du tar upp saker som hör till ämnet (det som diskuteras och pratas om).
Du tar upp saker som hör till ämnet och gör så att diskussionen går framåt.
Du tar upp nya saker som gör att diskussionen utvecklas.

F3 - Beskriva och förklara

På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med god marginal
Fysikaliska fenomen & begrepp
Beskriva och förklara olika begrepp som t.ex.: - Statiskt elektricitet - Ström - Spänning - Kopplingar - Elsäkerhet - Parallellkoppling - Seriekoppling - Isolator - Attraherar
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper och visar det genom att: ● ge EXEMPEL. ● BESKRIVA vad som händer och hur något går till. ● ibland använda begrepp, modeller och teorier (vardagsspråk).
Du har GODA kunskaper och visar det genom att: ● FÖRKLARA varför det är så. ● visa på SAMBAND. (...och då ... / ,,, vilket innebär att ...) ● använda begrepp, modeller och teorier och oftast på rätt sätt.
Du har MYCKET GODA kunskaper och visar det genom att också: ● visa på något som är gemensamt om för olika saker. ● använda många begrepp, modeller och teorier och på rätt sätt (ämnesspecifikt språk).
Fysikaliska samband Resonera kring elektriska kretsar. T.ex. Varför lyser lampan olika starkt?
Dina resonemang är enkla.
Dina resonemang är utvecklade.
Dina resonemang är välutvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: