Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Remember the Titans EN9

Skapad 2017-03-13 08:41 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbete med en film
Grundskola 7 – 9 Engelska
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om motsättningarna mellan svarta och vita i USA under den tid när detta fortfarande var ganska vanligt, se en film med anknytning till detta, samt skriva en skrivuppgift som hör till filmen. Vi kommer att arbeta med momenten LÄSA, LYSSNA och SKRIVA. Arbetsuppgifter: Frågor åk 9 1. Beskriv kortfattat filmen. Vad handlar den om? Vart utspelar den sig? Beskriv och återberätta en för dig viktig händelse i filmen. (Vad hände, varför är den viktig för dig och anser du att händelsen på något sätt ändrar filmens karaktär? Varför gör den det?) 2. Välj två karaktärer (inte Lastik) i filmen, berätta om deras roller och deras betydelse för filmen. Berätta varför du valt just dessa karaktärer (positiva eller negativa) 3. Vilken roll hade Lastik (kraftiga vita killen) för filmen? 4. Vilken roll tror du okunnighet och fördomar hade för konflikten? 5. Kan du se några likheter och skillnader mellan hur det är idag i USA mot hur det var i när filmen utspelade sig? Vad anser du? 6. Nästa steg. Kan du se några likheter och skillnader mellan filmen och Europa idag? Motivera och argumentera för dina svar. Varför du tycker som du gör. Tänk på att det finns lite saker i denna uppgift som är ”fel”. Detta handlar om hur du upplever filmen och den konflikt som utspelar sig. Minimum antal sidor är 1 och maximalt antal sidor är 2. Bättre med riktigt bra kvalitet än kvantitet. Skrivuppgiften skall lämnas in senast 19/5-2017. Lycka till! Micke

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Det här kommer du få undervisning om

Så här kommer vi att arbeta

Textläsning, se en film, diskussion och skrivuppgift.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Skriftlig redovisning.

Lektionsplanering

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
In the name of the father

E
C
A
Förståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: