Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - åk 1, läsåret 16/17

Skapad 2017-03-13 11:00 i Domarringens skola Uppsala
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Under första skolåret kommer du att arbeta med arbetsområdet läsa, skriva och tala. Du kommer att öva på att forma bokstäverna, skriva ord och meningar. Du får öva på stor bokstav, mellanrum mellan orden och att sätta ut punkt när du skriver meningar. Du kommer att arbeta med alfabetet, vokaler och konsonanter. Du kommer att läsa enkla texter och arbeta med läsförståelse.

Innehåll

Syfte

Vilka förmågor ska utvecklas i arbetsområdet?

Lärandemål för eleven

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

- din förmåga att koppla ljud och bokstav
- din förmåga att forma gemener och versaler
- din förmåga att skriva ord
- din förmåga att skriva en mening med stor bokstav och punkt
- din förmåga att ha mellanrum mellan orden
- din förmåga att kunna alfabetet, vokaler och konsonanter

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?

Undervisning

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp med bl a:

- ABC-klubben: olika uppgifter samt arbetsboken
- Skriva egna berättande texter med bilder
- Läsläxa kopplad till ABC-klubben "Den magiska kulan"

- Skriva enkel faktatext

- Skriva på dator ASL

- Skriva och forma bokstäver

- Lyssna på högläsning

- Enskild tystläsning

- Boksamtal i halvgrupp då vi tränar på att lyssna, tala, samtala och återberätta

 

Kunskapskrav

Du ska kunna skriva alla bokstäver, kunna skriva ditt namn och enkla ord.
Du ska känna till alla vokaler och konsonanter.
Du ska kunna koppla ihop ljud och bokstav.
Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet.
Du ska kunna skriva med både versaler och gemener.

Du ska kunna skriva enkla texter på dator och för hand

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: