Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2017-03-13 11:04 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
- Aldrig mera krig! Så sa man efter det första världskriget. Ändå blev det ett andra världskrig bara drygt tjugo år efter det första.

Innehåll

Undervisning

 • Läroboken och tillhörande uppgifter
 • Om dett må vi berätta
 • Genomgångar och filmer
 • Diskussionsuppgifter

Tillämpning 

 • Tidslinje över andra världskriget
 • Inlämningsuppgift
 • Prov 
 • Uppgift till Schindlers list (brev eller dagbok)
 • Källuppgift

Mål

 • Det ekonomiska och politiska läget i Tyskland under mellankrigstiden
 • Orsaker till andra världskriget
 • Krigets förlopp i stora drag samt orsaker till och konsekvenser av olika händelser
 • Sveriges roll under kriget
 • Krigets resultat och dess följder under 1900-talet
 • Hur Förintelsen tog sig uttryck samt orsaker och konsekvenser till denna
 • Sambandet mellan första och andra världskriget
 • Människors levnadsvillkor under perioden
 • Använda, tolka och värdera källmaterial

Matriser

Hi
Andra världskriget

Rubrik 1

E
C
A
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Grundläggande
Goda
Mycket goda.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget, människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget, människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget, människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen.
Beskriva samband mellan olika tidsperioder
Enkla samband mellan de två världskrigen.
Förhållandevis komplexa samband mellan de två världskrigen.
Komplexa samband mellan de två världskrigen.
Ange fortsättning på utvecklings-linjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
Enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska
Enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornastrovärdighet och relevans.
Välutvecklade och väl underbyggda slutsatser. Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika syften
Enkla.
Utvecklade.
Välutvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: