👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2017-03-13 11:30 i Torpskolan Lerum
Grundskola F – 9
Arbeta med världsreligioner och träna på att jämföra olika religioner med varandra.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med de 5 världsreligionerna, Hinduism, Buddhism, Judendom, Kristendom och Islam.

Ni kommer att få skapa en egen religion och sedan få jämföra er religion med en av de 5 världsreligionerna.

 

Presentation inför klassen i keynote:
Det ni ska ha med på er presentation är i följande ordning:

 

       religionens namn

 

       vad anhängarna kallas

 

       Utbredningen i världen, samt hur många anhängare det finns

 

       lite om dess historia, t.ex. när den uppkom och var

 

       vad de tror på

 

       ”huvudperson”

 

       helig skrift

 

       samlingshus

 

       hur de ser på döden

 

       några av deras högtidsdagar, beskriv en av de viktigaste utförligt

 

       maten de äter, finns det någon ritual runt den eller finns det mat de inte äter?

 

       hur de går klädda, om det finns viss klädsel som hör till religionen

 

       speciella symboler, bilder

 

 

Sista uppgiften är att sedan jämföra er religion med EN av de 5 världsreligionerna.

Likheter och olikheter mellan din religion och världsreligionen. 

 

 

Exempel från nationellt prov i hur man jämför bönen mellan två religioner:

Nivå E 
Eleven resonerar utifrån någon likhet och någon skillnad gällande bönen i kristendom och islam.
Resonemanget förs kring konkreta uttryck, t.ex. att man utför olika rörelser vid bönen i de båda religionerna.

Nivå C
Eleven resonerar utifrån någon likhet och någon skillnad gällande bönen i kristendom och islam.
Resonemanget förs inte enbart kring konkreta uttryck utan även om olika anledningar till att människor ber.

Nivå A
Eleven resonerar utifrån någon likhet och någon skillnad gällande bönen i kristendom och islam.
Resonemanget förs inte enbart kring konkreta uttryck utan även kring bönens övergripande betydelse för människor.

Exempel på elevsvar som inte når nivå E. ”I Islam säger man inte amen. I kristendom säger man inte ”Allah o ochtbar” I Islam håller man inte i händer när man ber.”
 
Kommentar till elevsvar som inte når nivå E Eleven anger inte någon likhet mellan religionerna när det gäller bönen.
Exempel på elevsvar nivå E. ”En likhet är att man oftast ber när man är på mötesplatsen men en skilnad är att i kristendomen kan man be lite när som helst men i Islam ber man vid speciella tillfällen.”

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Jämförelse min religion med valfri världsreligion.

Matriser

Världsreligioner

Rubrik 1

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re  4-6   Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Re  4-6   Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Likheter & skillnader
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan din påhittade religion och en av världsreligionerna samt diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan din påhittade religion och en av världsreligionerna samt diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du för välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan din påhittade religion och en av världsreligionerna samt diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Ny aspekt
Ny aspekt