Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmålsplanering - Engelska

Skapad 2017-03-13 12:42 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Modersmålsplanering engelska

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnets modersmål är engelska. Barnet har i dagsläget en bra förståelse inom språket. Pratar med enstaka ord. Barnet pratar svenska flytande. Barnet är positiv till användandet av sitt modersmål och andra barn är nyfikna och positiva de också. Viss kunskap finns även bland andra barn.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syftet är att integrera barnets modersmål (engelska) i verksamheteten..

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

 

 

Målkriterier

Vi vet att verksamheten utvecklas gentemot målet när vi ser att barnet fått möjlighet att:

kommunicera på sitt modersmål samt på svenska

delta i aktiviteter som tar sin utgångspunkt i kulturella högtider

identifierar sig som engelskspråkig

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Pedagogiska måltider - Vid måltiderna sitter barnet alltid med samma pedagog, ansvarig pedagog, för att få en kontinuitet. Vid måltiderna pratar pedagogen engelska med barnet, även andra barn inbjuds för att delta på så sätt att pedagogen upprepar de engelska fraserna på svenska. Pedagogen skapar ett lekfullt sätt att utveckla barnets ordförståelse genom att fråga saker på engelska, till exempel "can you see something red?" "do we have some milk on the table?"

Veckans ord - varje vecka väljs ett ord ut som används i verksamheten. Till exempel frukter, artighetsfraser eller andra aktuella ord. Varje ord symboliseras av en bild och text på alla språk som finns representerade på avdelningen. Bilden och ordet sätts upp i stora samlingsrummet. Orden som tagits upp ska sedan användas av pedagogerna i verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.

Veckans bok - en bok i veckan kommer vara aktuell. Boken är på engelska men kommer läsas både på engelska och på svenska för att alla barn ska kunna vara delaktiga. Pedagogen läser mening för mening på först engelska och sen på svenska. Boksamtal hålls efteråt.

Kultur och högtider - samarbete med hemmet. planeringar sker allt eftersom.

 

Dokumentation - Veckans ord och boksamtal kommer dokumenteras via unikum samt på väggar på avdelningen där ord och bilder samt boksamtalen sätts upp. Barnets individuella utveckling dokumenteras i lärlogg via unikum.

 

Förberedelser, engelska böcker, bilder och text till veckans ord.

Kopplingar till läroplanen

  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: