Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk about this and that w. 12-16

Skapad 2017-03-13 14:27 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nu ska vi fokusera på att prata engelska. Ni kommer få olika samtalsämnen att diskutera, utifrån texter/filmklipp/pratbox utifrån vardagliga ämnen. Under vecka 13 har vi Basecamp English då vi pratar engelska hela veckan =)

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

Att kunna samtala på engelska är framför allt det du använder dig av när du reser.  Kunna ställa frågor, berätta om dig själv med mera. Du kanske också pratar med personer på andra sidan jordklotet över nätet och då är det viktigt att du kan kommunicera.Det är viktigt att öva på språkliga strategier så att du kan göra dig själv förstådd med hjälp av de ord du kan. Att våga prata engelska är viktigt och ju mer du gör det desto mer självsäker och trygg kommer du att bli, så let's talk!

Vad ska jag lära mig?

Samtala på engelska.

Språkliga strategier.

Utveckla grammatiska strukturer och ditt ordförråd.

Hur ska jag lära mig?

Olika typer av övningar där du får tillfälle att använda dig av dina engelska kunskaper

Diskussion

Presentation av en film

Mystery Skype

Mystery Murder

Samarbetsövningar

Pratbox

Med mera

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Samtala och diskutera.

Du kommer få flera tillfällen att visa dina kunskaper, men vecka 16 ska ni sitta i smågrupper och diskutera vardagliga ämnen.

Förmågor

Omvärldsorientering

Muntlig förmåga i engelska

 

Kod till Classroom "Let's talk about this and that": 8a88jbp

 

Kopplingar till läroplanen

Syftestext och centralt innehåll. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Ny 7-9 Mall pedagogisk planering vecka

Rubrik 1

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: