Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa faktatexter

Skapad 2017-03-13 14:37 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ibland behöver vi ha en förklaring till något som vi vill förstå hur det ser ut, fungerar eller hänger samman. I No möter vi texter som hjälper dig med detta nästan hela tiden. Vi förutsätter att de är sanna eftersom faktatexter strävar efter att vara just det. Dessutom blir vi inställda på att tro på det vi hör, när vi lyssnar till det språk som vi förknippar med faktatexter.

Innehåll

 

Du ska lära dig att kunna peka på saker som är typiska för en faktatext.

Du ska lära dig att hitta nyckelord och samla dessa

Du kommer att träna förmågan att förutsäga innehållet i en text

Du kommer att träna på att samla den förståelse du redan har i ett ämne

Du ska träna på att sammanställa informationen, sammanfatta texten åt en klasskamrat.

Samt att skriva en enkel beskrivande rapport.

Du ska lära dig att se vad du har lärt dig av texten.

 

 

Uppgifter

 • Mitt monster

 • Samla svåra ord, och ord som är svåra att stava

 • Mitt monster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Läsa faktatexter

Självskattning

Klicka i de rutor som du tycker stämmer med vad du kan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aktivera förförståelse
Skriva ned sådant som du redan kan
Jag kan inte skriva ner sådant jag redan kan.
Jag kan skriva ner några saker som jag kan eller vet när det gäller ett visst ämne.
Jag kan skriva ner flera olika fakta som har med ämnet att göra.
Att förutspå innehåll i en text
Jag kan inte tänka mig vad en text kommer att innehålla även om jag tittar på rubriker och bilder.
Jag kan nästa gissa vad en text kommer att handla om genom att titta på rubriker och bilder.
Jag brukar alltid titta på bilder och rubriker och mindre texter för att få en klar tanke om vad texten kommer att handla om.
Hitta "nyckelord"
Jag har ingen aning om vilka ord som är "nyckelord"
Jag kan välja ut några nyckelord ur en text.
Jag kan välja ut viktiga nyckelord som förklarar vad texten handlar om.
Göra en tankekarta
Jag kan inte det
Jag kan samla mina nyckelord och annan enkel information i en tankekarta.
Jag kan samla information som på ett bra sätt täcker in det område som texten handlar om.
Sammanfatta
Jag kan inte med hjälp av min tankekarta berätta om det viktigaste i en text.
Jag kan berätta om delar av en text genom att utgå från min tankekarta.
Jag kan berätta om det viktigaste i hela texten med hjälp av den tankekarta som jag gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: