Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klä sig själva

Skapad 2017-03-13 14:37 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill att barnen ska bli självständiga individer det ska vara en trevlig samvaro. Där kan vi samtala och reflektera över och uppmuntra barnen att klä sig själva.

Innehåll

    BAKGRUND:

   På gul avdelning skulle uppmuntra våra alla barn kan klä på sig ytter kläder och skor. Vissa av barn behöver stöd av en vuxen.

     MÅL:

   Att få barnen att hjälpa varandra vid på klädnad. Att de barnen som inte kan vill gå till kompis och be om hjälp. Samt att de som ser att ett annat barn behöver hjälp ska kunna sin hjälp till dessa.

   Att varje barn ska kunna att de själva kan klä på sig och att glädje över det och få en självkänsla .

   Att varje barn utvecklar sin språkliga förmåga och utökar sitt ordförråd genom samtal med pedagoger och barnomsorg hallen.

   METOD OCH GENOMFÖRANDE:

   Vid samlingen diskuterar vi med barnen till hjälpa varandra och att alla är bra på olika saker. Vi diskuterar även kring som passar för den årstid som är nu. Vi benämner olika klädesplagg.

   Inför en påkäldnad stituation säger vi till barnen att avsluta den lek de håller på med för att sedan gå till hallen och klä på sig. När 6 barn kommit till hallen med sin pedagog får resterande barn vänta med att gå dit de första 6 är färdiga. En pedagog finns i hallen vi påklädnade.

   När de första gruppen att klätt på sig går en pedagog med barnen som är klara. Sedan kommer andra gruppen till hallen för påklädnad. 

   Under påklädnaden för ständigt samtal mellan pedagog och barnen. Barnens uppmuntras till att klä på sig själva. Om någon behöver hjälp uppmanas det att fråga en kompis om han/hon kan hjälpa till.

   Pedagogen ska ha språkutveckling i fokus under på klädnad genom att ständigt föra samtal och använda många ord och begrepp om det som ska i hallen.

   Pedagogerna ska även ha i fokus att uppmärksamma på vilket sätt vi berömmer och uppmuntrar. 

    DOKUMENTATION :

    Vi  kommer att filma barnen när klär de på och av sig själva.

  UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING:

   Vi pedagoger ska tillsammans reflektera över en på klädnadssituation som en av pedagogerna har filmat. Vid detta reflektiontillfälle ska fokus ligga på hur pedagogerna arbetar med språkutveckling samt barnen bli självständiga.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: