Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk- Sagopåsar

Skapad 2017-03-13 17:34 i Pysslingen Förskolor Björken Pysslingen
Förskola

Innehåll

Syfte/ Nuläge:  I verksamheten använder vi pedagoger oss av sagopåsar för att på ett lekfullt sätt skapa ett intresse för sagornas värld och barnens språkutveckling. Vi upplever ett stort intresse och en nyfikenhet i barngruppen för Sagor och dramatisering som vi vill fånga upp, utmana och utveckla hos varje individ.  

Strävansmål: Vi vill på ett lustfyllt sätt utmana och stimulera barnens fantasi och språkutveckling. Utveckla barnens förmåga att:

 • skapa och förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek och drama.
 • fungera i grupp
 • utveckla tillit till sin egen förmåga
 • dramatisera/ leka inför grupp
 • fantisera

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i gruppen och våga inför varandra uttrycka sig på olika sätt. Att sagopåsarna ska bli en naturlig del i vår verksamhet som barnen på eget initiativ kan plocka fram och använda sig av.

Genomförande/Hur:  vi introducerar sagopåsarna på en samling genom att dramatisera en saga. Barnen får sedan välja en egen sagopåse. Dessa påsar får de ta hem och sedan lägg i max 5 föremål och ta med sig tillbaka till förskolan. vi kommer sedan till en början arbeta i mindre grupper för att barnen ska känna sig trygga och våga prova på att själva fantisrea/dramatisera en saga med sina föremål i påsen. Vi pedagoger finns som stöd och uppmuntran för att utveckla varje individs skapande process .

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: