Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam, åk 5, v 12 - 16, vt-17

Skapad 2017-03-13 19:07 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du lär dig om islam och tränar på att jämföra religioner med varandra.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Att känna till om olika slags religioner är en viktig kunskap för att öka förutsättningarna för ökad förståelse för olika människors sätt att leva och tro och deras kultur. Nu är det dags att lära sig mer om islam. När vi läst klart om islam ska vi jämföra judendom, kristendom och islam med varandra. Vi kommer även att jobba med etik och moral.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Centralt innehåll (Lgr-11)

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum 
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser ... till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Begreppen religion och livsåskådning.

 

Bedömning

 

Vad bedöms:

 • Eleven har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Eleven visar även på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Eleven kan också föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
 •  
  Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 •  
  Eleven gör då reflektioner som hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt.
 •  
  Eleven kan också föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

 

 Hur:

 • Med hjälp av begrepp ska eleven kunna redogöra muntligt eller skriftligt för islam och etik/moral. 
 • Visad kunskap i arbetet med instuderingsuppgifter i häfte och arbetsblad.
 • Hur engagerad eleven är i diskussioner kring ämnet samt förmågan att resonera, förklara, analysera och motivera sina åsikter.
 • När vi läst klart om islam tränar vi på att jämföra de tre religionerna med varandra. Det blir därefter ett religionsprov om de tre religionerna; judendom, kristendom och islam. Kunna jämföra religionerna med varandra och föra resonemang kring etiska dilemman. 

 

Undervisning

Vad:

- om moskén, islams symboler och helig skrift

- hur det kan vara i ett muslimskt hem. 

- muslimska berättelser 

- Viktiga städer och heliga platser inom Islam (Mecka, Medina, Jerusalem).

- muslimska högtider och viktiga ceremonier

- den muslimska tron. Om Muhammed och hans liv. Levnadsreglerna - de fem pelarna.

- olika muslimska grupper

- etik och moral

 

När vi arbetat klart om Islam ska eleverna:

- repetera och jämföra de tre religionerna judendom - kristendom - islam med varandra. De får en stödstruktur till hjälp.

- religionsprov om de tre religionerna, där man ska kunna redogöra för religionerna och jämföra dem med varandra. 

 

Hur:

I undervisningen om islam går vi igenom planeringen tillsammans så att eleverna vet vad de förväntas lära sig och vad de ska kunna resonera kring. De får då även ge förslag på arbetsformer och arbetssätt.

Vi använder Upptäck Religion som grundbok (från s 69) och arbetar med instuderingsuppgifter, enskilt.

Vi ser filmer, från sli.se, och diskuterar dessa. Gör sammanfattande tankekarta om Islam.

Genomgångar av innehåll och ord/begrepp. Samtalar och diskuterar om Islam

Vi läser faktatexter (ibland i grupp, ibland enskilt), svarar på frågor i ett arbetshäfte.  

Tipspromenad.

Etiska dilemman. Tänka själv och sedan diskutera med andra för att uttrycka egna åsikter och möta andras för att vidga sitt perspektiv.

Jämföra de tre religionerna med varandra, fylla i ett A3-blad med stödstruktur.

Ett slutligt prov om de tre religionerna; judendom, kristendom och islam och föra resonemang om etiska dilemman. 

 

Begrepp

Islam

Muslim

Muhammed

profet

förebild

Koranen

Allah

moské

minaret

böneutropare

bönetider

bönekompass

imam

arabiska

fasta

Ramadan

Mecka

Kaba

vallfärda

Jerusalem

Klippdomen

Medina

Den muslimska kalendern

Fastebrytande högtid (Id al-fitr)

Offerhögtiden (Id Al-adha)

kalligrafi

Sunna

De fem pelarna: Trosbekännelsen, Bönen, Skatten, Fastan, Vallfärden

Radband

Sunnimuslimer

Shiamuslimer

etik

moral

rätt

orätt

ont

gott

jämlikhet

solidaritet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: