Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet 16/17

Skapad 2017-03-14 10:23 i Stråketskolan Uddevalla
En övergripande planering som innehåller mycket från centrala området.
Grundsärskola 2 – 3
Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet till att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • skapa genom bild, musik och slöjd
 • välja och använda olika tekniker, redskap, instrument, ljud och rörelser
 • använda ord, begrepp, symboler inom ämnesområdet 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi har musikstunder i olika former, klassen, tillsammans med andra klasser och ibland hela skola sjunger

Vi arbetar med bild och form varje vecka när vi arbetar i våra Hänt-i-helgen- böcker och i Loggböcker   

Vi målar med olika typer av färg ex fingerfärg, vattenfärg med olika penseltryck, kritor, tusch

Vi arbetar tematiskt med årstiderna och skapar utifrån årstid passande collage. Vi skapar med olika material från naturen.

Vi arbetar både enskilt och i gruppen med att träna på färgnamnen

Vi sjunger sånger anpassade efter olika teman som Astrid Lindgrens sagor och Babblarna och till årets olika högtider ex jul påsk avslutningar födelsedagar

Vi använder IKT-verktyg ( smartboard och ipad) när vi ser och lyssnar på barnsånger och filmer

Hur kommer vi att arbeta:

Vi arbetar multimodalt med AKK d v s  med ord, tecken, bilder. kroppsspråk, gester. 

Vi arbetar både enskilt och tillsammans med någon kompis med tal. kroppsspråk, tecken, ord och ordbilder.

Vi tydliggör innehållet i undervisningen med konkreta föremål och /eller bilder i form av situationskartor för aktuell lektion eller aktivitet

Vi använder alla våra sinnen vid inlärning.

 

Bedömningar av elevens förmågor sker genom dokumentationer och observationer

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: