Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk årk7 VT17

Skapad 2017-03-14 11:33 i Torpskolan Lerum
Geometri: Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Tidigare i skolan har man ofta jobbat mycket praktiskt kring bråk. i detta kapitel kommer vi jobba mer matematiskt, genom att storleksordna och räkna med bråk.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall du kunna:

  •  Vad ett bråk är
  • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
  • Jämföra storleken på olika bråk
  • Räkna ut en viss del av ett antal
  • addera och subtrahera bråk med olika nämnareskriva om bråk till decimalform

Veckoplanering med beting finns på showbie (på elevernas ipad) samt filmklipp och arbetsblad m m.

När vi gått igenom baskursen så görs en diagnos/Eprov för att stämma av vad man ev behöver öva mer på och/eller vidareutveckla inför slutprovet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskraven i Matematik

E
C
A
Hur du löser matteproblem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Problemlösning
Diskussion om lösningar på matteproblem samt rimligheten i dessa.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga.
Kunskaper
Dina matematiska kunskaper.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Kunskaper
Hur du använder dina matematiska kunskaper i olika situationer.
Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska begrepp
Om matematiska begrepp och olika sätt att berätta om dem.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Matematiska metoder
Lämplighet av olika metoder för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: