Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Magic Finger year 5 Jonsered

Skapad 2017-03-14 11:37 i Jonsereds skola Partille
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Engelska
"Suddenly a sort of flash comes out of me, like something electric. It jumps out and touches the person who has made me cross..." Gemensam läsning av Roald Dahls bok "The Magic Finger".

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare" (läroplanen i engelska, LGR11)

Vad ska vi lära oss?

Genom undervisning kring en gemensam skönlitterär bok ska eleven arbeta med att utveckla sin förmåga att läsa en autentisk text både högt och tyst. Undervisningen ska också leda till eleven utvecklar sin läsförståelse. 

Vad ska vi göra?

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa boken en gång/veckan. Vi samläser, tränar uttal, översätter delar tillsammans och ställer frågor, plockar ut nya ord och uttryck, och diskuterar innehållet.

Efter läsningen kommer vi att svara på frågor om innehållet i liten grupp. Vi kommer då att träna på att uttrycka våra åsikter. Vi kommer även att träna på ord/fraser och grammatik kopplat till läsningen. 

Bedömning - vad och hur

Eleven ska kunna: 

- läsa boken på engelska (med mer eller mindre stöd av en vuxen)
- berätta om några händelser i boken och på så sätt visa att du förstår innehållet
- samtala med kamrat om innehållet i boken
- uttrycka åsikter om händelser i boken

 

Eleven visar dina kunskaper i de samtal vi har om boken och genom att besvara frågor om texten, både muntliga och skriftliga. 

Läraren lyssnar till hur du läser texten samt hur du deltar i samtal. Läraren analyserar också de skriftliga svar du givit under lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: