Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapelseberättelser

Skapad 2017-03-14 12:36 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Eleverna ska få kännedom om olika religioners skapelseberättelser.
Grundskola 6 Religionskunskap
Du kommer att få kännedom om skapelseberättelser från olika religioner. Du kommer även att få fundera på vad DU tror i olika frågor.

Innehåll

Arbetssätt


Vi ska nu i ca 5 veckor arbeta med skapelseberättelser och livsfrågor i religionen.

 • Vi ska läsa många olika skapelseberättelser, tillsammans.

 • Ni ska få några läxor där ni bl.a. ska fundera över likheter och skillnader mellan de olika skapelseberättelserna. Ni ska också fundera hur ni själva tror att jorden, djuren, växterna och människorna har kommit till.

 • Ni ska få fantisera och skriva.

 • Ni ska få måla/rita till en av berättelserna.

 • Ni ska få göra en gruppredovisning om en av de berättelser vi arbetet med.

 • Ni få skriva om vad ni tror om frågor så som: Vem/Vad är Gud? Vad händer efter döden? Vad är godhet? etc.

 

Syfte

 

 • Att få höra hur man i många olika kulturer tror/trodde att jorden och universum har kommit till.

 • Att se de likheter och de skillnader som finns i skapelseberättelserna världen över. Att se att det är mer som förenar än som skiljer oftast!

 • Att få en förståelse för att andra tänker och tycker på ett annat sätt än vad vi gör här i Sverige och i västerlandet, d.v.s. att få ett vidgat synsätt!

 • Att göra en skapande redovisning i grupp.

 • Att fundera över vad du själv tycker, tänker och tror om livet, döden, "Gud", godhet, frihet mm.

Du kommer att utveckla din förmåga att samtala, resonera och argumentera kring livsfrågor utifrån olika religioners skapelseberättelser.  

Bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur aktivt du deltar i samtal och din förmåga att resonera och göra jämförelser i ämnet.

Det som också kommer att bedömas är :

 • ritprovet på Bibliska skapelseberättelsen

 • gruppredovisningen

 • din inlämningsuppgift "Vad tror du?" Se "Uppgifter" här på Unikum

Centralt innehåll

Under det här arbetet med skapelseberättelserna kommer du att arbeta med det här innehållet:

Kunskapskrav


Uppgifter

 • Grupparbete - Skapelseberättelse

 • SO : Läxa v. 13

 • SO : Läxa v. 12

 • Vad tror du?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Skapelseberättelser

Rubrik 1

F
E
C
A
Hur väl du känner till olika skapelseberättelser från olika religioner.
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Livsfrågor
Hur väl du kan resonera kring olika livsfrågor och hur du kan använda olika ämnesrelaterade begrepp i ditt resonemang. Ex. Vad händer när man dör? Vad är meningen med livet? Vad tror jag?
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan föra enkla resonemang kring olika livsfrågor och använder enstaka ämnesrelaterade begrepp.
Du kan föra utvecklade resonemang kring olika livsfrågor och använder en del ämnesrelaterade begrepp.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring olika livsfrågor och använder flera ämnesrelaterade begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: