Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning normer och värden Kvalitetssäkring 19/10 2016 Få

Skapad 2017-03-14 13:42 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Uppföljning av normer och värden

Innehåll

 

Några gånger är det inlagt kvalitetssäkrings tid på PU .Så här tänker vi att det ska gå till:

 

Varje undervisningsgrupp svarar på frågorna i bifogat dokument innan PU mötet. Skriv svaren i dokumentet och spara det. Skicka det också till oss förskolechefer. Ta med det till PU-mötet där ni tillsammans jämför era resultat och diskuterar era analyser.

 

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: