Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi vt17

Skapad 2017-03-14 14:21 i Tom skola Papperskorgen
Grundskola 9 Samhällskunskap

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du ska ha kunskaper om:

 • samhällsekonomins grundfrågor
 • olika ekonomiska system
 • privatekonomi
 • företagens ekonomi
 • produktionsfaktorer
 • offentlig ekonomi; statsbudgeten, inkomster, utgifter
 • bankernas roll i ekonomin
 • ränta och aktier
 • prisbildning på en fri marknad (modellen)
 • inflation
 • hinder för fri konkurrens
 • det ekonomiska kretsloppet.
 • samhällsekonomiska mål
 • förändringar i samhällsekonomin, konjunkturer
 • åtgärder för att påverka konjunkturer
 • orsaker till arbetslöshet
 • arbetsmarknadspolitik
 • globalisering
 • BNP och BNP/capita
 • handeln med utlandet

Undervisning och bedömning

Så här arbetar vi:

 • genomgångar
 • diskussioner
 • övningar
 • uppgifter

Jag bedömer dina förmågor enligt matrisen. Underlaget är:

 • aktivitet på lektioner
 • provresultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: