Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mofflorna på vift i vår närmiljö

Skapad 2017-03-14 17:19 i Vipekärrs Förskola Öckerö
Förskola
Ett viktigt fokusområde i vår läroplan handlar om att vi i vår verksamhet skall hjälpa barnen att utveckla ett intresse och en förståelse för olika slags kretslopp i vår natur, samt ge dem en inblick i hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. I vårt arbete med detta har vi inledningsvis inspirerats av det redan existerande arbetsmaterialet "Mofflorna". Med hjälp av dessa fantasifigurer kommer vi bland annat att beröra olika områden som i slutändan kan bidra till fler hållbara levnadsmönster, exempelvis återvinning, återanvändning, olika kretslopp samt odling.

Innehåll

Varför? Vårt systematiska kvalitetsarbete för resterande del av läsåret är inriktat på den del av utveckling och lärande där "Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld". Som en del i detta systematiska kvalitetsarbete vill vi beröra olika slags kretslopp som finns i vårt samhälle, vilka bidrar till att vi har möjlighet att titta närmare på hur vi kan leva mer hållbart ur ett miljöperspektiv.

Enligt Lpfö 98 skall arbetslaget "ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer". Inom det arbetsområdet som vi valt kommer barnen att ges möjlighet till att närma sig alla dessa förmågor i sin egen takt.

Vad? Vi vill väcka en nyfikenhet hos barnen kring återvinning, återanvändning och olika kretslopp så att de får en första inblick i hur man kan nå relativt hållbara levnadsmönster.

Hur? Vi kommer att introducera arbetsområdet genom en liten föreställning. En pedagog kastar återvinningsbart material runt sig på samlingen och då kommer en "Moffla" in och pratar med barnen om vad man kan göra med detta "skräpet" istället för att kasta det i sin närmiljö eller på soptippen. Av detta material kommer vi sedan att göra olika slags pyssel, krukor till vår kommande odling och det som inte kan återanvändas kommer vi att återvinna. För att barnen skall få en förståelse för hur man sorterar och återvinner material kommer vi att ha en liten återvinningscentral i ett av våra köksfönster. Denna återvinningscentral kommer att bestå av fyra olikfärgade hinkar med tydliga bilder på det material som skall sorteras i dem. Vårt mål är att även besöka en riktig återvinningscentral i vår kommun. Att odla en planta är ett bra sätt att demonstrera ytterligare ett kretslopp på, så vi kommer att så frön i återvunna mjölkkartonger och konservburkar. Vi kommer även delta i årets vårstädning i vårt närområde, vilket ryms inom detta arbetsområde.

När? Vi kommer att introducera de olika delmomenten på våra samlingar och efter det delar vi in barnen i redan befintliga grupper inför de olika skapande aktiviteterna. Eftersom arbetslaget skall "samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling" kommer vi även att dela de mindre grupperna ytterligare när vi tror att det kommer att behövas för att vi skall kunna tillmötesgå allas olika behov av stöd under aktiviteten. Vi jobbar på aktivt med området så länge som barnen visar en nyfikenhet inför det vi gör. Återvinningscentralen kommer dock att vara med oss under en lång tid framöver så att vi kan hålla sorteringsarbetet levande i vår verksamhet.

Vem? Avdelningens två förskollärare ansvarar likvärdigt för att introducera de olika delmomenten på våra samlingar. Under de skapande aktiviteterna deltar all personal på avdelningen i den utsträckningen som det behövs.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: