Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen del 2- Hur tar vi hand om vår kropp

Skapad 2017-03-14 19:52 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 5 Biologi
I det andra arbetsområdet om människokroppen arbetar vi med hälsa. Hur får vi kroppen att må bra och vad ska vi undvika?

Innehåll

Mål och syfte

Vi kommer att arbeta med hälsa utifrån olika teman. Detta för att du ska få förståelse för hur den psykiska och fysiska hälsa påverkas av faktorer som bland annat kost, motion, sömn och sociala relationer. 

Så här kommer vi att arbeta

Du och dina gruppkompisar kommer att, utifrån egna frågeställningar, få ta reda på information om ett givet ämne inom området hälsa. Därefter ska ni förbereda en muntlig presentation där ni delger era klasskompisar om vad ni lärt er i ämnet. 

Ni kommer få ta del av andra gruppers redovisningar och på så sätt få lära er om alla teman som arbetsområdet hälsa berör. 

Ni kommer att få träna på att söka information på olika sätt: internet, böcker, fråga/intervjua personer. 

Utöver detta kommer du få ta del av minilektioner där vi berör olika områden inom ämnet hälsa.

Detta kommer du få göra genom att: 

 • titta på film
 • lyssna på föreläsningar
 • besöka skolsköterskan för tjej- respektive killsnack om puberteten. 

 

Detta bedöms

Du får chans att visa vad du lärt dig genom:

 • din muntliga presentation
 • dina skriftliga reflektioner av kompisarnas redovisningar. 
 • diskussioner och delaktighet på lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Människokroppen del 2- Hur tar vi hand om vår kropp

Du behöver träna mer på detta
Godtagar nivå
Mer än godtagbar nivå
Redovisning
Du gör en muntlig framställning men kan inte förmedla dina kunskaper på ett tydligt sätt.
Du gör en muntlig framställning där du på ett tydligt sätt förmedlar dina kunskaper.
Du gör en muntlig framställning där du på ett mycket tydligt sätt förmedlar dina kunskaper. Du tar även hjälp av bilder, film eller annat praktiskt material för att på bästa sätt berätta för kamraterna.
Söka information
Du söker inte aktivt information om ditt ämne utan behöver mycket stöd och handledning i detta för att få arbetet att gå framåt.
Du söker aktivt information om ditt ämne och använder en säker källa för information.
Du söker självständigt och aktivt information om ditt ämne och använder flera källor för information.
Aktivt lyssnande
Du lyssnar inte aktivt på dina kamrater och kan inte redogöra för vad de berättat under sina redovisningar.
Du lyssnar aktivt och kan redogöra för några saker inom varje ämne som dina kamrater redovisar.
Du lyssnar aktivt och kan redogöra på ett tydligt sätt för flera saker inom varje ämne som dina kamrater redovisar.
Reflektion
Du visar inte din förmåga att reflektera kring de ämnen som dina kamrater redovisar samt det vi berör på mini-lektionerna.
Du visar att du har förmågan att skriftligt reflektera kring de ämnen som dina kamrater redovisar samt det vi berör på mini-lektionerna.
Du visar att du har en god förmåga att skriftligt reflektera kring de ämnen som dina kamrater redovisar samt det vi berör på mini-lektionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: