Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2017-03-14 20:23 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Bild
Vi kommer att läsa om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på medeltiden. Vad är skillnaderna och finns det några likheter?

Innehåll

Syfte

Eleverna utvecklar en förståelse om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Den ska också medverka till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Få en helhetssyn på hur män och kvinnor genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Genomförande

Gemensamma klassrumsdiskussioner

Läsa faktatexter i Ekoboken, historia 1och efter varje läst avsnitt skriva egna instuderingsfrågor till texten. Detta för att få en god förståelse för vad som är viktigt stoff i en faktatext. 

Se film om medeltiden

Fördjupningsarbete i grupp kring de fyra olika stånden i sammhället, detta redovisas sedan i klassen så att alla eleverna får ta del av all information.

Vi arbetar ämnesövergripande och ämnet bild kommer att kopplas till det här arbetsområdet bla när vi läser om sköldarna som användes på medeltiden. Eleverna får rita/måla sin egen familjesköld. 

 Elevinflytande och delaktighet, vi har under arbetets gång diskussioner i klassen om vad som intresserar eleverna mest, hur vi kan ta tillvara på detta intresset, hur arbetet går, hur vi gemensamt kan förbättra och utveckla vårt arbete med medeltiden. 

I fördjupningsarbetet väljs grupperna utifrån vilket av de fyra stånden eleverna vill arbeta med. Eleverna får inom gruppen själv välja vilket sätt de vill söka information och fakta på.

Vi avslutar med en temavecka om Medeltiden då vi bland annat kommer att besöka kyrkan i slira sandby som byggdes på medeltiden. 

 

Kunskapskrav

Eleverna skall;

Känna till likheter och skillnader mellan medeltiden och nutiden och där till känna till och ha förståelse för människors levnadsvillkor under medeltiden

Veta när medeltiden inföll

Ha kunskap om hur samhället har förändrats och hur dåtid påverkat vår nutid

Ha kunskap om hur vår religion/trosuppfattning förändrades under medeltiden

Känna till historiska begrepp och uttryck som kommer från medeltiden

 

Bedömningsunderlag

Skrivuppgifter

Grupparbete/ delaktighet

Prov

Redovisning av grupparbete

Diskussion i klassen

Uppgifter

  • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: