👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Workshopserie åk 8 Önnerödsskolan

Skapad 2017-03-14 21:00 i Önnerödsskolan Härryda
Matris workshop
Grundskola 6 – 9 Bild
En del av bildämnet är att utforska och att få möjlighet att testa på olika material och tekniker. Det är viktigt att kunna experimentera i ditt arbete för att du ska bli duktig på att kunna välja material och metod för att få fram olika uttryck och budskap.

Ett av kunskapskraven handlar om din förmåga att pröva och ompröva ditt arbete. Det betyder att det är viktigt att våga testa, misslyckas och planera om ditt arbete. Det viktiga är inte alltid det färdiga resultatet, minst lika viktig är vägen dit.

I vårt arbete ska vi också ta tid att reflektera och fundera över vad vi har gjort. Det samtalet kan handla om känslan du har när du arbetar aktivt, hur det känns att misslyckas och vad som gör att du kommer på den där riktigt goda idén.

Innehåll

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 • Använda ditt eget bildspråk för att berätta något. 
 • Testa olika tekniker och material.
 • Fundera över din egen process.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att lära dig.

 • Du ska känna till skillnaden mellan en process och en produkt. 
 • Du ska få möjlighet att testa hur olika material kan användas för att skapa olika uttryck och budskap.
 • Du ska få möjlighet att lära känna din egna kreativa process och reflektera kring den.

Undervisning/Metoder

Vi kommer arbeta med olika tekniker. .

Mellan lektionerna kommer eleverna få uppdrag som de ska utföra under veckans gång.

Uppdragen är sedan till hjälp för bildarbetet som sker på lektionerna.  

Du kommer också enskilt och gemensamt få reflektera och fundera över ditt eget arbete. 

Vi kommer tillsammans bestämma vilka tekniker vi ska arbeta med under den första perioden av bildarbetet. 

 

Bedömning och redovisning

Bedömning sker fortlöpande av det praktiska arbetet, samt av det resultatet som eleverna åstadkommer.

Det är viktigt att eleven deltar aktivt under passen och visar att hen kan pröva på och använda olika tekniker. Dessutom är det viktigt att eleven tar ansvar för det egna arbetet och driver sina idéer.

Elevens reflektion och tankar kring arbetet kommer också att tas med i bedömning. 

När workshopserien är färdig läggs bedömning in i bildmatrisen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9