Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför NP i svenska

Skapad 2017-03-15 09:58 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 8 – 9 Svenska
Under några kommer vi att arbeta med uppgifter som är kopplade till de nationella proven i svenska. Vi kommer att gå igenom olika texttyper. Dessutom kommer vi att jobba med gamla nationella prov. Den här uppgiften är kopplad till planeringen om insändare.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera sakprosatexter, 
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
- söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma

- hur väl eleven kan visa att hen förstått texterna i häftet.

- hur väl eleven kan skriva en insändare med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttypen, språkliga normer och strukturer. 

- elevernas förmåga att anpassa insändaren efter mottagare. 

Undervisning och arbetsformer

- Genomgång av olika texttyper

- Eget arbete med gamla NP

- Läsa och analysera texter från olika massmedier, skriva av både ungdomar och vuxna. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: